Pierwsza pomoc

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

1. Cel kursu: zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Forma kursu, sposób przekazywania wiedzy przez ratownika medycznego są przystępne i zrozumiałe dla osób
nie mających na co dzień styczności z medycyną.

2. Profil uczestnika: osoby dorosłe, nie posiadające wykształcenia medycznego.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy i motywacja do jej udzielania.

2. Bezpieczeństwo udzielania pomocy.

3. Algorytm BLS (podstawowych zabiegów resuscytacyjnych).

4. Algorytm BLS z użyciem defibrylatora AED.

5. Pozycja bezpieczna.

6. Zakrztuszenie.

7. Omdlenia.

8. Urazy (kręgosłupa, złamania, rany, krwotoki).

9. Oparzenia i odmrożenia.

10. Stany nagłe (padaczka, zawał mięśnia sercowego).

 

Kurs pierwszej pomocy Katowice | Kurs pierwszej pomocy Gliwice | Kurs pierwszej pomocy Chorzów | Kurs pierwszej pomocy Zabrze | Kurs pierwszej pomocy  Tychy | Kurs pierwszej pomocy Sosnowiec | Kurs pierwszej pomocy Bytom |

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl

  Stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, by skutecznie przeprowadzić szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Zdobywane przez Klientów umiejętności są praktyczne. Warto zdawać sobie sprawę, że w nagłej sytuacji każdy obywatel ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w danym zdarzeniu, o ile nie naraża to jego bezpieczeństwa. Dobrze więc posiadać odpowiednie umiejętności, dzięki którym być może uratuje się życie drugiego człowieka.

  Oferowane przez naszą firmę szkolenia z pierwszej pomocy pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną odnośnie licznych dolegliwości i sytuacji. Stawiamy także na przyjazną atmosferę i indywidualne podejście do Klienta.

  Nasza firma działa od 1999 roku. Na przestrzeni dekad udało nam się zdobyć wiele kwalifikacji, a doświadczenie oraz wiedza specjalistów jest gwarantem profesjonalizmu. Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty. W razie wątpliwości lub pytań jesteśmy otwarci na kontakt.