ISO 17025

ISO/IEC 17025

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością jest niezwykle ważne w przypadku każdego laboratorium badawczego i wzorującego, ponieważ w wielu przypadkach jest to niezbędny wymóg, aby można było uznać uzyskiwane wyniki badań za akceptowalne. Wdrożona norma ISO/IEC 17025 jest więc świadectwem rzetelności i wiarygodności, dlatego warto postarać się o uzyskanie stosownego certyfikatu w tym zakresie, pomimo stopnia skomplikowania całego procesu.

Wdrożenie ISO 17025 jest możliwe w praktyce. Powodzenie zależy natomiast od sposobu prowadzenia całego procesu. Prezentowana oferta jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie w zakresie skutecznego wdrażania norm międzynarodowych do polskich przedsiębiorstw oraz placówek medycznych.

ISO 17025 – wdrożenie normy w naszej ofercie

Nasza firma od lat zajmuje się wdrażaniem systemów zarządzania, konsultingiem i doradztwem. Współpraca z naszą firmą pozwoli więc Państwu nieco uprościć procedury związane z uzyskaniem certyfikatu kończącego proces wdrożenia ISO 17025. Nasi konsultanci dołożą wszelkich starań, aby przekazać najważniejsze kwestie związane ze wdrożeniem odpowiednich działań spełniających restrykcyjne wymagania normy.

Wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 17025

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium wiąże się z koniecznością przeorganizowania pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. Ideą normy ISO/IEC 17025 jest stworzenie dla laboratorium wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością, jak i wymagań niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.

Jako że norma przyjęta jest międzynarodowo, wdrożenie ISO 17025 uznaje się powszechnie jako punkt odniesienia jakości do pozostałych laboratoriów na całym świecie. Placówka, która uzyskała stosowny certyfikat, może cieszyć się więc wyższą renomą na arenie międzynarodowej, ale również krajowej.

Wdrożenia ISO 17025 w ujęciu praktycznym

W porównaniu do innych wytycznych przedstawionych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jedną z najmniej złożonych norm jest właśnie ISO 17025. Wdrożenie jej opiera się na dwóch głównych sekcjach istotnych z punktu widzenia standardów jakości. Norma określa więc wymagania dotyczące różnych obszarów działalności pod względem jakościowym i technicznym. Wymagania dotyczą między innymi zachowania poufności, kontroli sprzętu, przechowywania przyrządów, kompetencji pracowników i przydzielania im zadań. W normie ISO/IEC 17025 usystematyzowane są także informacje związane z dobieraniem i walidacją metody badawczej/wzorcowania, zasadami postępowania i raportowaniem wyników.

W normie znajdują się też wymagania związane z kontaktami z klientami oraz inne wymagania jakościowe, które są istotne z punktu widzenia prosperowania wysokiej jakości laboratorium. Normę ISO/IEC 17025 można traktować jako uzupełnienie do ISO 9001:2015, co oznacza, że każda organizacja spełniająca wymagania ISO/IEC 17025, spełnia również wymagania ISO 9001:2015. Zasada ta nie działa jednak w kierunku odwrotnym.

Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań normy ISO/IEC 17025

Wdrożenie wymagań normy ISO/IEC 17025 ma wiele zalet zarówno z punktu widzenia laboratorium, jak i osób korzystających z dostępnych badań. Spełnianie tychże norm podnosi prestiż laboratorium, które staje się jeszcze wiarygodniejsze i rzetelniejsze.

Laboratorium wykazujące się tego rodzaju certyfikatem daje jasny komunikat, iż w jego strukturach pracuje wyłącznie kompetentny i wykwalifikowany personel, który do wszelkiego rodzaju badań lub wzorcowań wykorzystuje wyłącznie wysokiej klasy sprzęt. Wdrożenia ISO 17025 stosuje się w celu oficjalnego poświadczenia wysokich standardów jakości pracy.

Podsumowując, zastosowanie procedur uwzględniających wszystkie wytyczne pozwala usprawnić działanie laboratorium. Co ważne, posiadając certyfikat ISO/IEC17025 mogą się Państwo ubiegać się o akredytację laboratorium prowadzoną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jak wdrażamy ISO/IEC 17025?

W pierwszej kolejności sprawdzimy stopień zgodności działania laboratorium adekwatnie do wymagań normy ISO/IEC 17025. Następnie opracujemy wszelkie procedury, instrukcje i formularze, które będą niezbędne podczas akredytacji systemu jakości. Po naszej stronie będzie również przeszkolenie Państwa pracowników i zapoznanie ich ze strukturą systemu. Na dalszym etapie przeprowadzimy audyt wewnętrzny, aby sprawdzić, czy opracowany przez nas system sprawdza się w praktyce. Jeśli będzie to konieczne, podejmiemy niezbędne działania korygujące, które pozwolą wyeliminować zauważone błędy. Wówczas Państwa laboratorium będzie gotowe do akredytacji.

Wdrożenie systemu trwa zwykle kilka miesięcy, choć oczywiście wszystko zależy od rozmiaru organizacji i charakteru jej działania. Cena naszych usług uzależniona jest od wielu czynników, a największy wpływ na ostateczny koszt ma przede wszystkim zakres prac. Każdy system wyceniamy więc indywidualnie, po zapoznaniu się z oczekiwaniami naszych klientów.

Akredytacja laboratoriów badawczych wg normy pn en ISO IEC 17025

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wiąże się ze wprowadzeniem szeregu zmian zgodnych z wytycznymi. Rekomendujemy skorzystanie z naszych usług, ponieważ w ten sposób zaoszczędzą Państwo czas swój i swoich pracowników. Na korzyść naszej działalności przemawia ilość pozytywnych opinii, jakie pozostawiają nasi zadowoleni klienci. Delegowanie tego zadania sprawi, że w prosty i sprawny sposób wdrożymy wszelkie niezbędne działania, znacznie zmniejszając Państwa stres. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl