ISO 9001

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO 9001:

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 obejmuje wymagania mające na celu poprawę skuteczności w zarzadzaniu organizacją.

 

Szkolenia związane z System Zarządzania Jakością zapoznają z wymaganiami normy ISO 9001:2015, m.in. dotyczącymi:

 • kontekstu organizacji,
 • roli kierownictwa,
 • planowania (w tym zarządzania ryzykami i szansami),
 • zasobów (w postaci infrastruktury czy zasobów ludzkich)
 • dostarczania usług i produkcji,
 • monitorowania, pomiarów, analiz,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZJ jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

 

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Jakością,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania Jakością.

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 obejmuje wymagania mające na celu poprawę skuteczności w zarzadzaniu organizacją.

ISO 9001 to jedna z najpopularniejszych norm międzynarodowych, która dotyczy Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie. Oferujemy szkolenie ISO 9001 online, dzięki czemu jest wygodne i może być skierowane do większego grona odbiorców. Oczywiście, dostosujemy się do każdego zlecenia – prowadzimy szkolenia na zamówienie, jak i oferujemy różne terminy kursów dla pojedynczych klientów, dla których stworzymy niewielką grupę składającą się też z innych uczestników.

ISO 9001 Szkolenie

ISO 900 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić System Zarządzania Jakością. Są to dość uniwersalne, choć zróżnicowane i czasami wręcz szczegółowe propozycje, które należy wdrożyć we własnym przedsiębiorstwie, żeby otrzymać certyfikat. Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, kierownictwa, kadry managerskiej czy innych osób powołanych do nadzorowania zarządzania jakością w danym przedsiębiorstwie.

System Zarządzania Jakością obejmuje między innymi prowadzenie dokładnej dokumentacji, usystematyzowanie zarządzania zasobami (zarówno ludzkimi, jak i infrastrukturą), ustaleniu procesów powstawania wyrobów, dokonywanie cyklicznych kontroli (np. produktu, procesów w firmie, zadowolenia klientów). Wiąże się też z ciągłym doskonaleniem – szkolenie ISO 9001 nie jest więc jednorazowe – warto z niego skorzystać nawet posiadając wdrożony ów system.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, norma ISO 9001 jest międzynarodowa, dlatego certyfikat jest szeroko uznawany przez podmioty nie tylko z Polski, ale całego świata. Dzięki temu zadba się więc nie tylko o jakość pracy firmy, ale też jej PR.

Szkolenie ISO 9001 – online

Szkolenie online to bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich osób, które cenią sobie komfort. Można z niego skorzystać bez wychodzenia z domu. Dzięki temu nie traci się czasu na dojazd czy przygotowanie sali, jeśli klient by zapraszał naszego specjalistę. Umożliwia to również lepsze dostosowanie się pod kątem pory dnia, w której odbędzie się szkolenie. Oczywiście, tak jak w przypadku szkoleń stacjonarnych, uczestnicy otrzymają potwierdzenie wzięcia udziału w szkoleniu.

 

Szkolenie – audytor wewnętrzny ISO 9001

Oferujemy również internetowe szkolenie dla audytorów wewnętrznych, którzy zajmują się wykonywaniem audytów operacyjnych, często także audytów SOX. Oferujemy przypomnienie z najważniejszych punktów omawianej normy, a dodatkowo omawiamy techniki skutecznej kontroli – przekazujemy najpopularniejsze błędy pracy przedsiębiorstw oraz newralgiczne elementy zarządzania, na które warto zawsze zwracać uwagę przy wykonywaniu audytu. Informujemy również o tym, z jakich elementów składa się profesjonalny audyt oraz jakie standardy musi spełniać. Szkolenie odbywa się w przyjaznej atmosferze, jesteśmy też zawsze otwarci na pytania.

 

Zapraszamy do współpracy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących normy ISO 9001, wszystko wyjaśniamy w sposób zrozumiały, dajemy miejsce na zadawanie pytań. Zachęcamy do kontaktu.

Oferujemy szkolenie z normy ISO 9001:2015, które jest prowadzone przez specjalistów z branży. Gwarantujemy skuteczne przekazanie wiedzy, pracę na sprawdzonych materiałach oraz pełną zgodność z wymienioną normą. Serdecznie zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, kierowników, managerów czy pracowników nadzorujących zarządzanie jakością w organizacji.

Czytaj dalej…

Szkolenie ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością zdefiniowany przez normę ISO 9001:2015 jest zbiorem wytycznych, które warto wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie. Udział w szkoleniu to dobry sposób na początek, jeśli planuje się w przyszłości wdrożyć System Zarządzania Jakością. To także odpowiednia propozycja dla osób, które zostały oddelegowane do nadzorowania wspomnianego systemu lub chcą odświeżyć swoją wiedzę zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Szkolenie ISO 9001:2015 zapoznaje z wymaganiami dotyczącymi organizacji, roli kierowników, zarządzania ryzykami i szansami, zasobów w kontekście ludzkim i infrastruktury, analizowania procesów zachodzących w firmie oraz ciągłości Systemu Zarządzania Jakością.

 

Szkolenie z normy ISO 9001:2015 – dlaczego warto?

Certyfikacja ISO jest uznawana w dziesiątkach państw. Międzynarodowa standaryzacja pewnych schematów pracy przedsiębiorstwa jest bardzo istotna, ponieważ z jednej strony wpływa pozytywnie na PR przedsiębiorstwo, które wdrożyło normę ISO, z drugiej to podpowiedź dla mniej doświadczonych firmy dotycząca tego, jak planować swoje działania i kontrolować jakość. Wspomniane zarządzanie jakością to bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w przypadku zakładów produkcyjnych. Co więcej, w wielu przypadkach zgodność z ISO jest wymagana prawnie, dlatego tym bardziej warto zadbać o działania zgodne z założeniami. Nasze szkolenie pozwoli szybko poznać najważniejsze zagadnienia dotyczące normy ISO 2009:2015, dzięki czemu wprowadzenie jej nie będzie skomplikowane, podobnie jak przestrzeganie jej po uzyskaniu certyfikatu.

 

ISO 9001:2015 – szkolenie u profesjonalistów

Zatrudniamy doświadczonych ekspertów w dziedzinie zarządzania jakością. Od lat obserwujemy rozwój normy ISO 9001, dzięki czemu doskonale znamy jej aktualną wersję i jesteśmy w stanie przewidzieć trendy, które będą wpływać na dodatkowe zmiany w przyszłych wersjach ISO 9001. Przy okazji szkolenia są ciekawie spędzanym czasem. Dysponujemy świetnie wyposażoną salą wykładową, a dodatkowo wykonujemy szkolenia wyjazdowe. W tym przypadku zabieramy ze sobą potrzebny sprzęt.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży konsultingowej i na przestrzeni lat wyszkoliliśmy wielu pracowników oraz przedsiębiorców. Zawsze kierujemy się zadowoleniem klienta oraz rzetelnością oferowanych szkoleń. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie owocna. Osoby zainteresowane lub posiadające dodatkowe pytania serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Chętnie udzielimy odpowiedzi oraz przygotujemy ofertę.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl