Cyberbezpieczeństwo

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Żyjąc w XX i XXI wieku jesteśmy świadkami dynamicznego i wręcz ogromnego postępu cywilizacyjnego, którego najbardziej rozpoznawalnym symbolem mającym wpływ na codzienność każdego człowieka jest rozwój nowoczesnych technologii. Przytoczony rozwój pozwala na ciągłą rozbudowę wielu gałęzi gospodarki i biznesu. Ikoną rozwoju cyberprzestrzeni na świecie stał się niewątpliwie Internet, który niesie ze sobą praktycznie nieograniczone możliwości, warto jednak zwrócić uwagę, że ów możliwości należy rozpatrywać zarówno w znaczeniu pozytywnym, jak i pejoratywnym. Internet i inne nowoczesne technologie stworzyły mnóstwo możliwości dla działań przestępców, którzy swoje metody rozwijają wraz z rozwojem technologicznym. Wobec takiego stanu rzeczy nieuniknionym stało się powstanie tematyki cyberbezpieczeństwa, która obecnie pozostaje w zainteresowaniu zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM wychodząc naprzeciw potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze szeroko rozumianej cyberprzestrzeni w przedsiębiorstwach przygotowało szkolenia i audyty w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wskazaną tematyką zajmuje się doświadczony audytor z certyfikatami kompetencji PCA. Zakres usług uwarunkowany jest kilkoma czynnikami, m.in. rozmiarem przedsiębiorstwa oraz infrastrukturą sieciową wobec czego zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty.