ISO 27001

ISO 27001

W dobie wciąż rozwijającej się technologii ochrona danych i poufnych informacji jest niezbędna w przypadku każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Znajomość wytycznych normy ISO/IEC 27001 pozwala zmniejszać ryzyko ich sfałszowania lub utraty. Wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur to proces bardzo rozbudowany, dlatego warto na tym etapie skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy konsultingowej. Od lat zajmujemy się wdrażaniem systemów zarządzania, konsultingiem i doradztwem środowiskowym. Między innymi właśnie dlatego trafnie zidentyfikujemy obszary w Państwa firmie, które wymagać będą korekty. Nasi konsultanci pomogą na każdym etapie wdrażania ISO/IEC 27001, które będą istotne w procesie certyfikacji.

Dlaczego wdrożenie ISO/IEC 27001 jest tak ważne w Państwa przedsiębiorstwie?

Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017, jest zapewnienie bezpieczeństwa (w tym poufności, integralności i dostępności) przechowywanych i przetwarzanych informacji. Wdrożenie wymagań normy ISO/IEC 27001 jest istotne zwłaszcza w przypadku firm informatycznych, podwykonawców usług informatycznych, organizacji administracji publicznej oraz placówek bankowych, oświatowych i medycznych.

ISO 27001 – co obejmują wymagania?

Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmują między innymi politykę bezpieczeństwa, organizację bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, zarządzanie aktywami, kontrolę dostępu, kryptografię, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, oraz bezpieczeństwo sieci. Wszelkie działania wynikające z normy ISO/IEC 27001 łączą się w sposób naturalny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawnych.

Zalety wdrożenia systemu zarządzania ISO/IEC 27001

Wprowadzenie, a przede wszystkim stosowanie w organizacji, wszelkich procedur wymaganych przez ISO/IEC 27001 niesie za sobą wiele korzyści. Nieocenioną zaletą jest przede wszystkim wzrost zaufania klientów i kontrahentów, którzy otrzymają niejako gwarancję, iż wszelkie poufne informacje ich dotyczące są odpowiednio zabezpieczone.

Wdrożenie systemu umożliwi szybkie wykrycie możliwych zagrożeń, poprzez stosowanie odpowiednich, nowoczesnych form zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, a co za tym idzie sprawne zapobieganie ich wystąpieniu zarówno teraz jak i w przyszłości.

Organizacji posiadające wdrożony SZBI mogą dodatkowo wyróżnić się w ten sposób na tle konkurencyjnych firm.

Nasza oferta, czyli jak wdrożyć ISO/IEC 27001

Wdrożenie ISO/IEC 27001 to bardzo złożony proces, który wymaga odpowiedniego podejścia, dlatego też zajmiemy się kompleksowym doradztwem w tym zakresie w Państwa organizacji.

W pierwszej kolejności przeanalizujemy, na ile dotychczas stosowane rozwiązania w Państwa firmie spełniają wymagania normy ISO/IEC 27001 oraz wymagań przepisów prawnych związanych z bezpieczeństwem informacji. Następnie opracujemy wzory dokumentacji systemowej, m.in. procedur i formularzy oraz skupimy się na ich wdrożeniu przez Państwa przy naszej pomocy. Kolejnym etapem naszych działań będzie audit wewnętrzny, w którym auditor z naszej firmy wraz z wyznaczonymi przez Państwa pracownikami sprawdzą przygotowanie przedsiębiorstwa do auditu zewnętrznego ISO/IEC 27001. Po uzyskaniu pozytywnych wyników organizacja będzie mogła przystąpić do auditu certyfikującego.

Dokumentacja ISO/IEC 27001 od PK AGM

Specjalizujemy się w przygotowywaniu różnego rodzaju organizacji do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO/IEC 27001 od lat. Dlatego też mogą być Państwo pewni, iż z naszą pomocą uda się wyeliminować wszelkie błędy i uzupełnić niezbędne braki.

Nasze działania każdorazowo spotykają się z pozytywnym odbiorem. Dziesiątki firm pozostawiło już na nasz temat wiele pozytywnych opinii. Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie dla każdego przypadku, nierzadko po konsultacjach ze wskazanym przez Państwa auditorem wewnętrznym.

Pragniemy podkreślić, iż zakres naszych usług można rozszerzyć o szkolenia pracownicze, podczas których zapoznamy osoby zatrudnione w Państwa organizacji z wymaganiami normy ISO/IEC 27001. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą zabezpieczania informacji i postępowania z dokumentacją systemową. Nasi wykładowcy przekażą również wszelkie istotne wskazówki związane z radzeniem sobie w sytuacjach, w których doszło do naruszenia normy.

ISO 27001, wdrożenie – dla kogo?

ISO 27001 to norma określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jej wdrożenie niesie za sobą wiele korzyści. Warto zgłosić się do nas, aby zadbać o właściwe przeprowadzenie tego procesu.

Wdrożenia ISO 27001 przeznaczone są dla każdej organizacji – bez względu na to jak duża jest, gdzie się znajduje i w jakim obszarze działa. Jej założenia służą bowiem ochronie poufnych informacji przed różnego rodzaju atakami czy zagrożeniami z zewnątrz. W ten sposób przedsiębiorca zapewnia bezpieczeństwo, poufność i integralność danych należących do firmy, pracowników, klientów oraz kontrahentów.

Wdrażanie ISO 27001 szczególnie przyda się wszędzie tam, gdzie przetwarza się sporą ilość wrażliwych i poufnych informacji, takie jak dane osobowe czy finansowe. Z tej opcji bardzo chętnie korzystają firmy w branży IT, działające w ramach służby zdrowia, w obszarze finansów czy telekomunikacyjne.

Wdrożenie ISO 27001 świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca chce uzyskać wyższy stopień zabezpieczeń w związku z charakterem przetwarzanych informacji.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl