System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

System 5 „S” – organizacja miejsca pracy

1. Cel szkolenia:

 • przygotowanie do wdrożenia programu 5S,
 • usprawnienie organizacji firmy,
 • obniżenie kosztów przedsiębiorstwa,
 • przekazanie wiedzy możliwej natychmiast do zastosowania w praktyce.

2. Profil uczestników: inżynierowie produkcji, kierownicy, liderzy, operatorzy, osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów produkcyjnych i stanowisk oraz chcące usprawnić własne miejsce pracy.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

*możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
 • 16 h lekcyjnych

6. Program szkolenia:

1. Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5″S” w zakładzie.

2. Stworzenie planu wdrożenia programu 5″S”.

3. Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5″S”.

4. Omówienie procedur wdrożenia programu 5″S” krok po kroku:

a) archiwizacja stanu przed i po zmianach (fotografie),

b) ustalenie zasad postępowania,

c) omówienie formularzy, które będą stosowane dla każdego kroku,

d) przeprowadzenie audytów wewnętrznych,

e) przeprowadzenie audytów zewnętrznych,

f) uruchomienie projektu,

g) systemy wyróżnienia i nagradzania,

h) szkolenia,

i) standaryzacja i audyty.

5. Propagowanie systemu 5″S”.

 

Grupa szkoleniowa składa się z minimum 8 osób.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl