ISO 28000

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO 28000:

System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg normy ISO 28000:2007 obejmuje wymagania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Organizacji biorących udział w procesie dostaw ładunków, na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie i inne procesy mające zapewnić usługę dostawy ładunków z określonego miejsca do docelowego.

Szkolenia związane z System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw zapoznają z wymaganiami normy ISO 28000:2007, m.in. dotyczącymi:

 • zarządzania ryzykiem,
 • udokumentowanych kierunków działania w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • programów zarządzania bezpieczeństwem,
 • odpowiedzialności w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • kontroli dokumentów i danych,
 • kontroli operacyjnej,
 • reagowania na potencjalne niepożądane zdarzenia i nagłe wypadki
 • monitorowania i pomiarów wydolności bezpieczeństwa,
 • ewaluacji systemu,
 • ciągłego doskonalenia.

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZBŁD jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy ISO 28000:2007.

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 28000:2007,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.