Baza Usług Rozwojowych

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Dlaczego fakt rejestracji w Bazie usług rozwojowych naszych szkoleń jest istotny dla CIEBIE.

Kilka słów czym jest Baza

Baza została stworzona w 2015 r., przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie chcieliśmy zbudować narzędzie, które w prosty i szybki sposób umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników.

 

Teraz najważniejsze !!!

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 80 %.

Przedsiębiorstwo AGM myśląc o kompleksowej obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorców pomoże w uzyskaniu dofinansowania szkoleń. Od teraz przedsiębiorcy z województw objętych bazą usług rozwojowych mogą

skorzystać z naszej oferty usług szkoleniowo doradczych z możliwością dofinansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kartami usług w bazie usług rozwojowych:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt telefoniczny:

Dział Marketingu

Alicja Iwan

tel. 662 230 867