Kurs pierwszej pomocy Katowice

Pierwsza pomoc jest kluczową umiejętnością, która może pomóc w uratowaniu życia drugiego człowieka. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest szczególnie ważna w obecnych czasach, gdy wypadek może się zdarzyć właściwie wszędzie. Co więcej, jeśli jesteśmy świadkami wydarzenia, podczas którego ktoś został poszkodowany i znajduje się w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, każdy ma bezwzględny obowiązek takiej pomocy udzielić. Niestety, nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób to zrobić, aby rzeczywiście pomóc, a nie zaszkodzić. Z tego względu Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM przeprowadza kursy pierwszej pomocy w Katowicach dla klientów, co pozwala ich pracownikom zdobyć niezbędne umiejętności w tym temacie.

Jakie czynności wchodzą w skład pierwszej pomocy przedmedycznej?

Choć część osób zakwalifikowałaby do tej kategorii jedynie resuscytację, ułożenie w pozycji bocznej ustalonej oraz akcję w razie stanów nagłych, w skład pierwszej pomocy wchodzi wiele innych czynności. Zanim świadek zacznie udzielanie pomocy, musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Następnie powinien sprawdzić stan poszkodowanego, wezwać kogoś do pomocy i nakazać mu powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych. Dopiero wtedy może zacząć resuscytację, tamowanie krwotoku bądź inne akcje mające na celu zabezpieczenie samego poszkodowanego. Na koniec nieprzytomną, oddychającą osobę należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i czekać na przyjazd służb.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Katowice

Oferujemy kursy pierwszej pomocy w Katowicach dla pracowników przedsiębiorstw. Podczas szkolenia uczestnik będzie miał szansę zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności, które merytorycznie przygotują go do działania w sytuacji zagrożenia czyjegokolwiek zdrowia bądź życia. Szkolenie łączy wykład z ćwiczeniami, dzięki czemu pozyskana wiedza może zostać szybko i w przystępny sposób utrwalona. Gwarantujemy wydanie zaświadczenia o przebytym kursie.

Program szkolenia obejmuje zapoznanie się z zapisami w prawie dotyczącym udzielania pierwszej pomocy, sposoby zabezpieczania miejsca zdarzenia, przebieg resuscytacji, ułożenie w pozycji bezpiecznej oraz działania w przypadku zakrztuszeń, omdleń, różnego rodzaju urazów, oparzeń, odmrożeń, a także stanów nagłych.

Cena, miejsce, termin oraz sposób przeprowadzenia szkolenia (online lub stacjonarny) są ustalane indywidualnie podczas rozmowy z klientem. Jeśli szukasz firmy, która przeszkoli Twoich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. Skontaktujemy się z Tobą i omówimy szczegóły szkolenia.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl