Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Celem oceny ryzyka zawodowego jest wskazanie zagrożeń występujących na stanowisku pracy, oszacowanie ryzyka związanego
z wykonywaną pracą i na podstawie wyników tej oceny wprowadzenie działań korygujących zagrożenia jak i działań profilaktycznych służących ciągłej poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres oceny obejmuje:

  • charakterystykę  stanowiska pracy,
  • identyfikację  zagrożeń występujących podczas wykonywania pracy  na stanowisku pracy,
  • oszacowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zadań za pomocą metody Risk Score.