Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Profesjonalne wykonanie oceny ryzyka zawodowego

Proponujemy Państwu profesjonalne wykonanie oceny ryzyka zawodowego. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, mają Państwo gwarancję, że poszczególne stanowiska pracy, które znajdują się w firmie, będą odpowiednio przygotowane na przyjęcie pracowników. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zostaje sporządzona w rzetelny i precyzyjny sposób. Nasi specjaliści mają szerokie doświadczenie w analizowaniu wszelkich zagrożeń, które mogą występować na stanowiskach pracy. Działamy po to, aby je wyeliminować i stworzyć pracownikom optymalne warunki do wykonywania kolejnych czynności służbowych.

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki ocenie ryzyka zawodowego

Oferowane przez nas usługi zmierzają do jednego – do poprawy bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Jeśli na tym Państwu zależy, jesteśmy otwarci na współpracę. Zajmujemy się realizowaniem wielu różnych czynności, w tym:

  • wskazywaniem zagrożeń, które występują na konkretnych stanowiskach pracy,
  • oszacowaniem ryzyka, które jest związane z wykonywaniem poszczególnych prac i zadań,
  • wprowadzaniem działań korygujących, w ścisłym porozumieniu z naszymi klientami biznesowymi.

Realizowana przez nas metoda oceny ryzyka zawodowego (Risk Score) jest w stu procentach skuteczna. Nawiązujemy współpracę z klientami, oferując im również doradztwo środowiskowe, konsulting i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania. Jesteśmy dla Państwa i dbamy o to, aby poziom bezpieczeństwa na terenie Państwa firmy był jak najwyższy.

Wprowadzanie szeregu działań profilaktycznych

Wprowadzana metoda oceny ryzyka zawodowego o nazwie Risk Score ma na celu wdrożenie szeregu działań profilaktycznych, dzięki czemu pomożemy Państwu wyciągnąć odpowiednie wnioski i wdrożyć takie rozwiązania, które doprowadzą do tego, iż poziom bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy będzie wyższy.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl