Ergonomia Stanowiska Pracy

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Ergonomia – miara wszystkich rzeczy

Najważniejszym celem ergonomii stanowiska pracy jest stworzenie odpowiednich warunków do wykonania pracy oraz korzystania z urządzeń i narzędzi technicznych. Człowiek w całym swoim życiu spędza na stanowisku pracy średnio 10 000 dni! Nieprawidłowa pozycja, niewłaściwe ruchy i zły sposób wykonywania pracy mają poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia pracowników, jak i ich produktywności.

Warto więc mieć na względzie, że na sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa pośredni wpływ ma właśnie ergonomia stanowiska pracy. Szkolenie, które dla Państwa przygotowaliśmy, zawiera kompleksowy zestaw tematów, które pozwolą zoptymalizować miejsce pracy pod kątem indywidualnych potrzeb i czynników ryzyka związanych z charakterem danej działalności.

Nasze Szkolenie zapewni państwu wiedzę nt. Ergonomii podczas pracy !!!

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do ergonomii
 2. Podstawowe pojęcia związane z ergonomią
 3. Rys historyczny ergonomii
 4. Środowisko pracy i obszary zainteresowań ergonomii
 5. Dokumenty i wymagania prawne w zakresie ergonomii
 6. Źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego i możliwości ich redukowania
 7. Schorzenia związane z pracą – rodzaje, objawy i konsekwencje
 8. Antropometria i jej wykorzystanie w ergonomii koncepcyjnej stanowisk pracy
 9. Ergonomia przy planowaniu przepływu produkcji
 10. Ergonomia na stanowiskach biurowych
 11. Zapoznanie z metodami KIM i REBA do oceny ryzyka schorzeń i dolegliwości
 12. Ćwiczenia praktyczne związane z ergonomiczną oceną stanowisk pracy

Mam nadzieję, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie i będziemy mieli przyjemność pracować dla Państwa.

Ergonomia stanowiska pracy – szkolenie, które pozwoli zwiększyć komfort i efektywność pracowników

Jeżeli zależy Państwu na usprawnieniu funkcjonowania firmy poprzez zwiększenie komfortu pracowników i ułatwienie im wykonywania obowiązków, konieczne będzie przeprowadzenie rzetelnej, a zarazem wnikliwej analizy ergonomii na stanowisku pracy. Szkolenie, które prowadzą nasi specjaliści, skupia się na wszystkich istotnych aspektach tego zagadnienia. To pozwoli Państwu być uważnym na mniej oczywiste czynniki ryzyka dotyczące danego miejsca pracy oraz ułatwi planowanie najskuteczniejszych rozwiązań.

Warto mieć na uwadze, że taka analiza powinna być przeprowadzana indywidualnie. Dlatego więc zalecenia wobec konkretnego stanowiska mogą się różnić między firmami, na przykład w zależności od charakteru działalności czy zakresu obowiązków pracownika.

Dlaczego warto zadbać o ergonomię miejsca pracy? Szkolenie prowadzone przez specjalistów

Każdy przedsiębiorca powinien posiadać rzetelną wiedzę na temat tego, jak dbać o ergonomię miejsca pracy. Szkolenie, które przygotowaliśmy, zapewni Państwu wsparcie w tworzeniu bezpiecznej, a zarazem komfortowej przestrzeni dla każdego pracownika. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu negatywnych konsekwencji pełnienia obowiązków zawodowych. To z kolei wiąże się również z większym zadowoleniem z warunków zatrudnienia zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Owa satysfakcja ma natomiast bezpośrednie przełożenie na efektywność pracownika oraz miarę jego zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Organizowane przez nas szkolenie cieszy się przychylnymi opiniami klientów, którzy podkreślają korzystny stosunek kompleksowości tematów oraz ich merytoryczności do przystępnej ceny oferty.

W razie jakichkolwiek nurtujących pytań czy niejasności prosimy o kontakt.