Ergonomia Stanowiska Pracy

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Ergonomia – miara wszystkich rzeczy

Najważniejszym celem ergonomii stanowiska pracy jest stworzenie odpowiednich warunków do wykonania pracy oraz korzystania z urządzeń i narzędzi technicznych. Człowiek w całym swoim życiu spędza na stanowisku pracy średnio 10 000 dni! Nieprawidłowa pozycja, niewłaściwe ruchy i zły sposób wykonywania pracy mają poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia pracowników, jak i ich produktywności.

Nasze Szkolenie zapewni państwu wiedzę nt. Ergonomii podczas pracy !!!

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do ergonomii
 2. Podstawowe pojęcia związane z ergonomią
 3. Rys historyczny ergonomii
 4. Środowisko pracy i obszary zainteresowań ergonomii
 5. Dokumenty i wymagania prawne w zakresie ergonomii
 6. Źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego i możliwości ich redukowania
 7. Schorzenia związane z pracą – rodzaje, objawy i konsekwencje
 8. Antropometria i jej wykorzystanie w ergonomii koncepcyjnej stanowisk pracy
 9. Ergonomia przy planowaniu przepływu produkcji
 10. Ergonomia na stanowiskach biurowych
 11. Zapoznanie z metodami KIM i REBA do oceny ryzyka schorzeń i dolegliwości
 12. Ćwiczenia praktyczne związane z ergonomiczną oceną stanowisk pracy

 

 

Mam nadzieję, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie i będziemy mieli przyjemność pracować dla Państwa.

 

W razie jakichkolwiek nurtujących pytań czy niejasności prosimy o kontakt.