Przeprowadzenie audytu dostępności

Jeszcze do niedawna bardzo często zdarzało się, że osoby niepełnosprawne o szczególnych potrzebach były z różnych powodów praktycznie wyłączane z życia publicznego. Było to spowodowane rozmaitymi barierami, najczęściej wynikającymi z projektu architektonicznego danego miejsca, który nie uwzględnił elementów umożliwiających np. dostanie się do danej przestrzeni osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim czy bezpieczne korzystanie z elementów infrastruktury osobom niewidomym lub głuchoniemym. Szczęśliwie jednak te czasy już minęły i dziś wiele miejsc już na etapie projektowania przestrzennego uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zdarza się jednak, że nie do końca wiadomo czy dane miejsce jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Aby dowiedzieć się jakie udogodnienia znajdują się już w budynku lub jakie trzeba będzie zbudować trzeba skorzystać z usługi jaką jest audyt dostępności. Jesteśmy profesjonalistami, którzy od lat szkolą przyszłych specjalistów z zakresu przeprowadzania audytów dostępności i nie tylko. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem tego typu do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Audyt dostępności – co to jest i na czym polega?

Jak sama nazwa wskazuje, audyt podstępności to nic innego jak skrupulatna i dokładna weryfikacja oraz analiza danej przestrzeni pod kątem udogodnień przygotowanych z myślą o osobach o specjalnych potrzebach, a także określenie zakresu inwestycji, które tę dostępność zwiększą. Sam audyt polega na dokładnym sprawdzeniu wszystkich kluczowych przestrzeni w okolicy budynku oraz w jego wnętrzu pod kątem tego czy osoba przykładowo poruszająca się na wózku będzie miała możliwość dostania się wszędzie tam, gdzie może tego potrzebować. W trakcie audyt sprawdzane są nie tylko istniejące już elementy infrastruktury zwiększającej dostępność, ale także ustalane są przestrzenie, gdzie ich brakuje, a mogłyby okazać się niezwykle przydatne.

 

Audyt dostępności musi zostać przeprowadzony przez specjalistę, który ma do tego odpowiednie kwalifikacje. Wiedzę i umiejętności dające takie uprawnienia można zdobyć na przeprowadzonym przez naszą firmę szkoleniu tematycznym. Dzięki nam możliwości audytorów zostaną zwiększone i będą oni mogli wykonywać więcej usług.

Przeprowadzenie audytu dostępności – kiedy i w jakim celu?

Wiele osób zastanawia się kiedy i w jakim celu przeprowadza się taki audyt. Ten drugi punkt jest oczywisty – aby poprawić w danym miejscu dostępność dla osób zmagających się z rozmaitymi rodzajami niepełnosprawności. Audyt umożliwia szybkie ustalenie, co już jest zrobione, a które obszary wymagają podjęcia dodatkowego działania. Dużo bardziej zagadkowa jest jednak pierwsza kwestia, czyli kiedy wykonuje się taki audyt.

 

Otóż okres skorzystania z tego typu usługi zależy wyłącznie od obecnego właściciela/najemcy danego budynku lub przestrzeni. To zarządca terenu lub firma zamawiają audyt u profesjonalistów i wybierają kiedy do niego dojdzie. Może to być zaraz po wybudowaniu budynku, po jego zakupie, po podpisaniu umowy najmu czy też w każdym innym dowolnym momencie, jednak zdecydowanie warto podjąć taki krok wcześniej niż później. Dzięki temu nie tylko pomożemy osobom z trudnością w przemieszczaniu się dotrzeć do naszej firmy, ale także unikniemy ewentualnych negatywnych opinii związanych właśnie z brakiem elementów infrastruktury zwiększającej dostępność.

Audyt dostępności – szkolenie – dlaczego warto?

Przede wszystkim – szkolenie z audytu dostępności zdecydowanie poszerza umiejętności i wiedzę. Dzięki niemu można rozszerzyć pakiet oferowanych przez siebie usług o kolejną pozycję. Po pierwsze – szerszy wybór pojedynczych audytów, po drugie – klient zyskuje więcej opcji zrealizowania wszystkich niezbędnych dla niego usług w jednym miejscu. Takie szkolenie jest więc bardzo atrakcyjną dodatkową ścieżką rozwoju i może okazać się bardzo przydatne. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi usługami do kontaktu.