Dostępność Plus dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami, w tym Seniorów

Doskonale zdajemy sobie sprawę, z jakimi trudnościami na co dzień zmagają się osoby starsze oraz osoby z różnymi niepełnosprawnościami. W celu ułatwienia im funkcjonowania, stworzono standardy dostępności Podstawowej Opieki Zdrowotnej (AOS), które wskazują w jaki sposób powinno się dostosowywać placówki lekarskie pod osoby o szczególnych potrzebach, czyli właśnie wspomnianych seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Planowanie i wdrażanie wszelkich ułatwień dla wszystkich wymagających szczególnej opieki będzie łatwiejsze, jeśli najpierw zdobędzie się odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Chcąc maksymalnie usprawnić ten proces, stworzyliśmy specjalny program „Dostępność Plus dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami, w tym Seniorów”, który obejmuje audyt oraz szkolenia, przygotowujące pracowników placówki medycznej do komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Osoby ze szczególnymi potrzebami są rozumiane zgodnie z zakresem dostępności, zdefiniowanym w Programie rządowym Dostępność Plus 2018- 2025, który dotyczy:

 • osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osób niewidomych i słabowidzących;
 • osób z niepełnosprawnością słuchu;
 • osób głuchoniewidomych;
 • osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną;
 • osób starszych i osłabionych chorobami;
 • kobiet w ciąży;
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Realizowany przez nas program „Dostępność Plus” dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami, w tym Seniorów i osób niepełnosprawnych to pakiet usług, dzięki którym nie tylko można dowiedzieć się, czy konkretna placówka spełnia standardy dostępności, ale także dowiedzieć się więcej na temat obsługi osób zmagających się z niepełnosprawnością i seniorów.

Jako firma konsultingowa z wieloletnim stażem i doświadczeniem, możemy zagwarantować, że nasze szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowany personel, który posiada ponadprzeciętną wiedzę z danych dziedzin. Dzięki temu nasi Klienci mogą być pewni, że nasz program „Dostępność Plus dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami, w tym Seniorów” zawiera świeże i aktualne informacje oraz procedury, które są niezbędne do wdrożenia usprawnień w danej placówce oraz spełniają Standardy Dostępności AOS.

Głównym celem Standardów Dostępności AOS, jest zdefiniowanie warunków istotnych dla poprawy dostępności placówek AOS dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach: architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym.

 • Dostępność architektoniczna (podjazdy, windy, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, likwidacja wysokich progów, montaż posadzek antypoślizgowych, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, rejestracji pacjentów, włączników i tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych itp.)
 • Dostępność cyfrowa (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych urządzeń służących poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami, rozwój telemedycyny ułatwiającej komunikację na odległość, a także wdrożenie innych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie placówek „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym, systemy rejestracji, także on-line, uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tworzenie i dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.0 oraz szkolenia z obszaru IT);
 • Dostępność komunikacyjna (szkolenia w zakresie kompetencji miękkich dla kadry medycznej i niemedycznej np. pracownicy rejestracji, służące wsparciu kompetencji w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami np. szkolenia zwracające uwagę na właściwe formy komunikacji);
 • Dostępność organizacyjna (usprawnianie rozwiązań organizacyjnych, w tym procedur dotyczących pacjentów, w celu ułatwienia obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami).

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej na temat programu „Dostępność plus”, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Można to zrobić osobiście, w siedzibie AGM w Zabrzu, a także telefonicznie lub mailowo. Mogą też Państwo skorzystać z ogólnodostępnego panelu kontaktowego, poprzez który można zadawać nam pytania. Gwarantujemy najwyższą jakość, nowoczesne metody i wykorzystanie nowych technologii i metod szkolenia.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl