Outsourcing środowiskowy

Wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzeb naszych Klientów (w związku m.in. z sytuacją epidemiczną w kraju), wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Jesteśmy zespołem pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska. Zrealizowaliśmy szereg projektów i zadań z zakresu ochrony środowiska. Naszym celem jest budowa długotrwałej i owocnej współpracy z Klientami. Prawo ochrony środowiska jest na bieżąco aktualizowane, co nakłada na przedsiębiorców uciążliwy i czasochłonny obowiązek śledzenia tych zmian. Warto wspomnieć, że ochrona środowiska i związane z nią prawo to obszar wysoce specjalistyczny, dlatego też do prawidłowego wykonywania wszystkich obowiązków potrzebna jest ekspercka wiedza z tego zakresu. Mając to na uwadze, oferujemy Państwu profesjonalny outsourcing oraz konsulting środowiskowy.

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

Naszą ofertę usługi outsourcingu środowiskowego kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych nie chcą tworzyć w swoich firmach osobnych etatów lub działów zajmujących się ochroną środowiska.

Oferujemy realizację wybranych obowiązków z zakresu ochrony środowiska na zasadzie zewnętrznej obsługi podmiotów gospodarczych.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

a) koordynację działań związanych z problematyką ochrony środowiska w zakresie bieżącej eksploatacji, jak również planowanych inwestycji tj. budowa, zmiana sposobu użytkowania,

b) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

 • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe),
 • spalanie paliw w kotłach,
 • emisję technologiczną (spawanie, wykorzystywanie substancji chemicznych itp.),

c) sporządzanie wszelkiego rodzaju zbiorczych zestawień, informacji i sprawozdań, do których podmiot jest zobowiązany w zakresie ochrony środowiska; m. in.:

 • sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadam poprzez bazę BDO,
 • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi poprzez bazę BDO,
 • sporządzanie raportów KOBiZE,
 • sporządzanie sprawozdań PRTR,

d) weryfikacja i koordynowanie prowadzonej przez Zakład ewidencji odpadów poprzez bazę BDO,

e) weryfikacja prowadzonych przez Zakład zeszytów eksploatacji urządzeń ochrony środowiska,

f) inicjowanie i koordynowanie, wymaganych decyzjami z zakresu ochrony środowiska, pomiarów i badań,

g) weryfikowanie zgodności wyników pomiarów z aktualnymi pozwoleniami,

h) monitorowanie zmian w prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska i przedstawianie propozycji sposobu ich realizacji,

i) reprezentowanie podmiotu przed urzędami i służbami kontrolnymi z zakresu ochrony środowiska,

j) pomoc w realizacji zarządzeń pokontrolnych,

k) pomoc w znalezieniu odpowiednich firm zewnętrznych (firmy odbierające odpady, Organizacje Odzysku, itp.),

l) okresowe szkolenia dla pracowników z zakresu przepisów ochrony środowiska,

m) okresowe audyty środowiskowe,

n) wypełnianie formularzy GUS z zakresu ochrony środowiska.

Zakres outsourcingu może być modyfikowany w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.

Outsourcing środowiskowy – dlaczego warto skorzystać?

Outsourcing środowiskowy pozwoli Państwu skoncentrować się na najistotniejszych aspektach działalności Państwa firmy, pozostawiając sprawy związane ze środowiskiem w rękach wykwalifikowanych specjalistów. Proces przejęcia odbywa się pod Państwa stałą kontrolą, co pozwala na elastyczne dopasowanie się do oczekiwań względem dalszej współpracy.

Jeśli jednak Państwo nie zdecydują się na powierzenie nam stałego outsourcingu, możliwe jest jednorazowe zlecenie nam wybranych zadań do wykonania, a także przeprowadzenie audytu w Państwa przedsiębiorstwie pod kątem spełniania wymagań z zakresu ochrony środowiska. Audyt taki zawsze zakończony jest pisemnym raportem oceniającym sytuację w Państwa przedsiębiorstwie wraz z propozycjami eliminacji uchybień. Ponadto oferujemy doradztwo w zakresie otrzymania funduszy (unijnych, krajowych) na realizację wszelkich działań wpływających na poprawę stanu środowiska.

POZWOLENIA I ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu wniosków i uzyskaniu wymaganych pozwoleń środowiskowych, np.:

 • pozwoleń wodnoprawnych,
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 • zezwoleń na zbieranie odpadów,
 • pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • pozwoleń na realizację inwestycji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć).

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

– Zapraszamy do zakładki szkolenia.

DORADZTWO Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

– Zapraszamy do zakładki doradztwo.

Oferujemy pełen profesjonalizm. Zależy nam przede wszystkim na zadowoleniu Klienta ze współpracy. Proponujemy nie tylko outsourcing środowiskowy, ale też profesjonalne doradztwo środowiskowe związane z różnymi tematami. W każdym przypadku dostosowujemy się do wymagań Klienta i podchodzimy do jego działalności w sposób indywidualny. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl