ISO 14001

ISO 14001

Jest kilka Systemów Zarządzania Środowiskowego ISO. Stoisz przed trudnym wyborem i nie wiesz, która norma ISO jest dla Ciebie odpowiednia? Wdrażanie ISO 14001,  a może jakiegoś innego? Przeczytaj informacje w tej zakładce a dowiesz się więcej.

ISO 14001 jest międzynarodowym modelem Systemu Zarządzania Środowiskowego. Umożliwia organizacjom sformułowanie polityki i celów, uwzględniając wymagania przepisów prawnych oraz informacje dotyczące znaczących wpływów na środowisko.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 pozwala oceniać wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom i zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Norma ISO 14001 posiada charakter uniwersalny, czyli jest możliwa do zastosowania w każdej organizacji.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego przynosi szereg korzyści, do których zalicza się m. in.:

  • redukcję kosztów z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego (energia, woda, usuwanie odpadów),
  • spełnienie wymagań dotyczących środowiska,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku,
  • ułatwienie w otrzymywaniu pozwoleń na działalność dzięki zobowiązaniu się do przestrzegania polityki przyjaznej dla środowiska.

Wdrożenie tego systemu w przedsiębiorstwie umożliwia ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnia zachowanie zgodności z odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz spełnienie wymagań Unii Europejskiej.