Badanie Ankietowe Satysfakcji Pacjenta

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zgodnie z wytycznymi standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne, opisanymi w  Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r., każdy podmiot leczniczy może ubiegać się o akredytację, która potwierdzi spełnianie przez daną placówkę standardów funkcjonowania i udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jednym z warunków otrzymania akredytacji jest branie pod uwagę opinii pacjentów i regularnie (tzn.: co najmniej raz do roku) badanie jakości udzielenia świadczeń zdrowotnych. Ma to stanowić bezpośrednie źródło informacji o aktualnie udzielanej opiece zdrowotnej i wskazywać, które problemy powodują niższą jakość. Ponieważ badania opinii pacjentów prowadzone przez same placówki medyczne byłyby odbierane jako nieobiektywne, muszą one zostać przeprowadzone przez profesjonalne firmy specjalizujące się w badaniach opinii.

JAKI JEST TEGO POCZĄTEK?

Placówka medyczna zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych udostępnia dane kontaktowe pacjentów, ponieważ badania ankietowe pacjentów muszą zostać przeprowadzone po wypisie pacjenta ze szpitala, czy innego podmiotu medycznego. Pozostałe czynności należą do firmy przeprowadzającej badanie ankietowe, która na podstawie wskazań Ministerstwa Zdrowia dopracowuje metodologię, w tym narzędzie badawcze i realizuje badanie w terenie.

Musi to być firma, która ma ogromne doświadczenie w badaniach opinii i to na poziomie ogólnopolskim. Pacjent zostaje powiadomiony o celu badania i jego istotności, musi także wyrazić zgodę na udział w nim i na przechowanie danych kontaktowych.

JAK WYGLĄDA PROCES?

Tylko pacjenci mogą w pełni ocenić pobyt w danej placówce, warunki, jakie w niej napotkali czy jakość obsługi personelu medycznego. Opinie pacjentów zawarte w ankiecie wpłyną na udzielenie – lub nie – akredytacji danej jednostce, a oprócz tego w przyszłości mogą mieć decydujący wpływ na proces udzielania placówce medycznej dodatkowej pomocy finansowej.