Polityka jakości

Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” oraz Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” Sp. z o.o. jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez świadczenie na wysokim i stabilnym poziomie jakościowym:

 • usług konsultingowych, doradczych i szkoleniowych w zakresie wdrażania systemów zarządzania, zakładowej kontroli produkcji oraz innych standardów i norm branżowych

oraz usług w zakresie:

 • przygotowania organizacji do uzyskania znaku CE,
 • przygotowania organizacji do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia,
 • przeprowadzania badania ankietowego pacjentów podmiotów leczniczych,
 • doradztwa, szkolenia i nadzoru w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • doradztwa i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.,
 • doradztwa w zakresie obsługi kadrowej,
 • pozyskiwania dotacji unijnych i środków inwestycyjnych,
 • zarządzania, rozliczania, obsługi i auditowania projektów,
 • doradztwa technicznego,
 • doradztwa i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

a także organizowania szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu BHP i ppoż., pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również szkoleń produkcyjnych, informatycznych, z efektywności energetycznej oraz innych dla organizacji sektora prywatnego i publicznego, w tym podmiotów leczniczych.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu wielodyscyplinarnego wykształcenia z praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą zarządzania.

Usługi świadczone przez naszych konsultantów odpowiadają potrzebom Klienta i są dostosowane do specyfiki jego działalności.

Nasz cel realizujemy poprzez:

 • stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów oraz stron zainteresowanych,
 • fachową i rzetelną obsługę i indywidualne podejście do każdego Klienta,
 • spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
 • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i fachowości pracowników firmy oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku, zwiększenie wyniku finansowego,
 • doskonalenie wszystkich procesów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”  i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” Sp. z o.o. oraz pracowników firm o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2015.

Tak postawioną Politykę Jakości będziemy realizować wspólnie z pracownikami, dbając o jej aktualność.

 

 

 

Data zatwierdzenia: 03.01.2022 r.