Polityka jakości

Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” z biurem w Zabrzu jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez świadczenie – na wysokim i stabilnym poziomie jakościowym – usług konsultingowych, doradczych i szkoleniowych w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania zgodnych z:

 • ISO 9001;
 • ISO 14001; EMAS; EcoVadis;
 • ISO 45001; PN-N-18001; OHSAS 18001;
 • IATF 16949;
 • ISO 22000; HACCP; IFS/BRC;
 • ISO/IEC 27001;
 • ISO/IEC 80079-34;
 • ISO/IEC 17025;
 • ISO 26000;
 • ISO 29990;
 • ISO 13485;
 • ISO 22716;
 • ISO 15189;
 • ISO 28000;
 • ISO 17100;
 • AS 9100;
 • WSK; ZKP; AQAP;
 • SCC;
 • SQAS;
 • Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (DPD) i innymi,

oraz usług w zakresie przygotowania organizacji do uzyskania znaku CE; uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia; przeprowadzania badania ankietowego pacjentów podmiotów leczniczych; doradztwa, szkolenia i nadzoru w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami; doradztwa i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; doradztwa w zakresie wdrożenia obsługi kadrowej; pozyskiwania dotacji; doradztwa technicznego; doradztwa i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji; a także organizowania szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej  pomocy przedmedycznej, jak również szkoleń produkcyjnych, informatycznych, dla placówek medycznych, z efektywności energetycznej oraz innych.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu
i umiejętnym wykorzystaniu wielodyscyplinarnego wykształcenia z praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą zarządzania.

Usługi świadczone przez naszych konsultantów odpowiadają potrzebom Klienta i są dostosowane do specyfiki jego działalności.

Nasz cel realizujemy poprzez:

 • stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów oraz stron zainteresowanych,
 • fachową i rzetelną obsługę i indywidualne podejście do każdego Klienta,
 • spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
 • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i fachowości pracowników firmy oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku, zwiększenie wyniku finansowego,
 • doskonalenie wszystkich procesów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela i Dyrektora Zarządzającego/Pełnomocnika oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych klientów, wynikającej
z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2015.

Tak postawioną Politykę Jakości będziemy realizować wspólnie z pracownikami, dbając o jej aktualność.

 

 

Data zatwierdzenia: 07.01.2019 r.