ISO/IEC 27001

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO/IEC 27001:

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 zapewnia zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w wyniku stosowania procesu zarządzania ryzykiem i dostarcza stronom zainteresowanym zaufania, że ryzyka są odpowiednio zarządzane.

 

Szkolenia związane z System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zapoznają z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017, m.in. dotyczącymi:

 • kontekstu organizacji,
 • roli kierownictwa,
 • zarządzania ryzykami w bezpieczeństwie informacji (w tym szacowania i postepowania z ryzykiem),
 • zasobów,
 • monitorowania, pomiarów, analiz i ocen,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • stosowania urządzeń mobilnych,
 • zarządzania aktywami,
 • kontroli dostępu,
 • bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,
 • bezpieczeństwa eksploatacji,
 • bezpieczeństwa komunikacji,
 • zarzadzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

 

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZBI jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

 

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

ISO 27001 – szkolenie prowadzone przez profesjonalistów

Dbanie o bezpieczeństwo gromadzonych informacji jest jednym z kluczowych zadań składających się na sprawne działanie każdego przedsiębiorstwa. Warto mieć na uwadze, że jedynie rzetelne i świadome kroki w kierunku ochrony danych mogą przynieść wymierne rezultaty. Szkolenie z ISO 27001 to doskonałe rozwiązanie, umożliwiające usprawnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Omawiana podczas szkolenia norma precyzyjnie określa wszelkie wymagania zarówno dla ustanowienia, wdrożenia, jak i utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co więcej, zawiera wskazania dotyczące szacowania czy podejmowania odpowiednich kroków wynikających z ryzyka powiązanego z gromadzeniem danych.

 

Audytor wiodący ISO 27001, szkolenie – czym jest uzyskany u nas certyfikat?

Certyfikat uzyskany w ramach przeprowadzonego przez nas szkolenia stanowi poświadczenie, że dana organizacja spełnia wszelkie wymagania wynikające z normy ISO 27001.

Oferowane przez nas szkolenie umożliwi Państwu zrozumienie, czym w zasadzie jest zarządzanie bezpieczeństwem, ale również powiązanych z tym zagadnieniem pojęć. Dzięki przekazywanej przez nas wiedzy można również nauczyć się, w jaki sposób właściwie odbierać wymagania międzynarodowego standardu ISO 27001.

Co więcej, proponowany przez nas kurs to także możliwość odpowiedniego przygotowania się do wdrożenia istotnych działań, mających na celu skuteczne usprawnienie systemu zarządzania informacjami.

 

Szkolenie, audytor wewnętrzny ISO 27001 – kto może wziąć udział w kursie?

Organizowane przez nas szkolenie skierowane jest do klientów biznesowych. Dlatego zazwyczaj decydują się na wzięcie w nim udział osoby na najwyższych stanowiskach kierowniczych, menadżerowie systemów informatycznych, konsultanci czy inspektorzy ochrony danych.

 

Szkolenie ISO 27001 – dlaczego my?

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku, która w swoich działaniach kieruje się dobrem klientów. Dokładamy wszelkich starań, by wiedza przekazywana w ramach organizowanego przez nas szkolenia była klarowna. Nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie sukcesu kursantów – widać to w kontaktach, rzetelności, zaufaniu oraz przyjaznej atmosferze, sprzyjającej budowaniu pozytywnych relacji.

Nasz zespół tworzą specjaliści z pasją do dzielenia się wiedzą i kształcenia. Dbamy o to, by praca z nami była niezwykle komfortowa, a szkolenie kojarzyło się z przyjemnością zamiast z przykrą koniecznością.

 

Normy ISO 27001 – czym są?

ISO 27001 to międzynarodowy standard związany z zarządzaniem bezpieczeństwem przechowywanych danych. Powinien mieć szczególne znaczenie dla wszystkich organizacji, w których informacja ma ogromną wartość bądź jej skuteczna ochrona wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zakres działalności takich miejsc jest niezwykle szeroki, ponieważ kwestia zarządzania danymi dotyczy zarówno firm, banków, placówek służby zdrowia, jednostek administracji publicznej, jak i organizacji non-profit.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl