Kategoria: Blog

09 Lut
Dokumenty BHP w firmie

Jakie dokumenty związane z BHP są niezbędne w firmie?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wynika to wprost z przepisów prawa. Jeżeli zatrudniasz ponad 100 osób, musisz utworzyć w zakładzie pracy służbę BHP. Każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy podlega obowiązkowym szkoleniom BHP i badaniom lekarskim. Dokumenty związane ze szkoleniami BHP Częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP zależna jest od rodzaju […]

05 Lut
Audyt zewnętrzny / wewnętrzny ISO

Na czym polega audyt ISO?

Audit Systemu Zarządzania Audit to podstawowe narzędzie procesu zarządzania w każdej Organizacji, które ma na celu ocenę wszelkich aspektów działalności danej Organizacji w odniesieniu do określonych kryteriów. Audit Systemu Zarządzania jest ważnym instrumentem sprawdzającym funkcjonowanie poszczególnych procesów jak i całej Organizacji w oparciu o wymagania norm (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, […]

03 Lut
szkolenia ISO

Szkolenie ISO – co to jest?

Szkolenie z zakresu ISO (International Organization for Standarization) to przede wszystkim zapoznanie uczestników z wymaganiami mającymi na celu poprawę skuteczności w zarządzaniu organizacją. Rozróżniamy kilka rodzajów szkoleń w obrębie systemów ISO –  szkolenie z wymagań poszczególnych norm, szkolenie dla Auditorów Wewnętrznych Systemów Zarządzania oraz szkolenie dla Pełnomocników/ Koordynatorów Systemów Zarządzania ISO. Przedmiotowe szkolenia dedykowane są […]

30 Cze
akredytacja podmioty lecznicze

Akredytacja nadzieją pacjentów, szansą podmiotów leczniczych

Wydaje się, że przez sytuację wywołaną COVID-19 oczekiwania pacjentów w stosunku do podmiotów leczniczych jeszcze bardziej wzrosły. Pacjenci wymagają nie tylko wdrożenia przez placówkę dodatkowych standardów bezpieczeństwa, ale także ciągłego podnoszenia efektywności funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Każda osoba udająca się do lekarza POZ oczekuje trafnego zdiagnozowania jego problemu, zainteresowania lekarza swoją dolegliwością oraz efektywnego leczenia. […]

04 Cze
kontrola produkcji dla PWB

Producenci wyrobów budowlanych a wymóg posiadania Zakładowej Kontroli Produkcji

Wzrastająca konkurencja wśród producentów wyrobów budowlanych znacznie podniosła poprzeczkę jakości produktów. Klienci zarówno prywatni jak również firmy budowlane oczekują wysokiej jakości otrzymywany wyrobów, zwiększa się także ich świadomość z zakresu wymagań jakie muszą spełniać wyroby budowlane. Jakie więc należy podjąć działania aby zaspokoić potrzeby stron zainteresowanych, czy w przypadku producentów wyrobów budowlanych sam System Zarządzania […]

01 Cze
system zarządzania BHP

Słów kilka o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Niedawno Międzynarodowe forum akredytacyjne przekazało informacje, dotyczącą przesunięcia o 6 miesięcy okresu przejściowego na normę ISO 45001. Zatem wszystkie strony zainteresowane mają czas do dnia 30 września 2021 roku aby dostosować charakter swojej działalności do wymagań ISO 45001:2018. Norma ISO 45001:2018 dotycząca zarządzania BHP zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP OHSAS 18001:2007 […]

13 Maj
kwestie środowiskowe w firmie

Jak radzić sobie z kwestiami środowiskowymi w przedsiębiorstwie?

Problem odnoszący się do zachwiania proporcji pomiędzy wykorzystywaniem przez człowieka zasobów naturalnych związanych w szczególności z podejmowaną przez niego działalnością gospodarczą, ekonomiczną, ale także postawami behawiorystycznymi człowieka prowadzącymi do „uszczuplania” zasobów naturalnych ziemi doprowadziły do konieczności podejmowania działań w celu odwrócenia tych negatywnych tendencji. W tym celu w 1992 r.  opracowano jeden z najważniejszych dokumentów […]

30 Kwi
obowiązek noszenia maseczki

Bez maseczki ani rusz!

Jak zapewne wszyscy wiedzą, od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Obowiązek zasłaniania […]

23 Kwi
zalecenia PIP dot BHP

Zalecenia PIP dotyczące szkoleń BHP i badań lekarskich w związku z pandemią

Od kilku tygodni pracodawców nurtują pytania dotyczące przeprowadzania szkoleń oraz kierowania pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Co w sytuacji, gdy w związku na obecną sytuację epidemiologiczną większość placówek medycyny pracy pracuje w ograniczonym zakresie? Na to i inne pytania odpowiedział Główny Inspektor Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, mając na uwadze obecną sytuację oraz […]

20 Kwi
wykonujemy usługi zdalnie

Czy nasze usługi możemy wykonać dla Twojej firmy zdalnie?

Wdrażanie zdalne Systemów Zarządzania, pomoc zewnętrzna w kwestiach środowiskowych lub związanych z BHP.  Czy w obecnej sytuacji jest to możliwe? Jesteś przedsiębiorcą, który jeszcze nie dawno w celu podniesienia jakości oferowanych wyrobów czy usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, higienicznych warunków pracy lub w trosce o środowisko, albo z wielu innych przyczyn (częstym powodem dla których firmy […]