Kategoria: Blog

28 kwi

Ocena ryzyka zawodowego – co ile lat?

Każdy zakład pracy musi prowadzić różnego rodzaju dokumentację. Spora jej część dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu oraz na określonych stanowiskach. Aby w pracy było bezpiecznie, należy wykonać […]

28 kwi

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to niełatwe zadanie. Na właścicielach przedsiębiorstw spoczywa spora odpowiedzialność. Muszą zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie, dopilnować wszelkich formalności oraz zapewnić pracownikom odpowiednie warunki […]

28 kwi

Normy ISO – rodzaje

Normy ISO to dokumenty opracowane przez międzynarodowych, niezależnych specjalistów z danych dziedzin. Obejmują one szczegółowe informacje, wskazówki i praktyki odnoszące się do różnych aspektów działalności. Dzięki wdrożeniu norm ISO w […]

28 kwi

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny definiowany jest jako niezależna działalność weryfikująca i doradcza, mająca na celu poprawienie sprawności organizacji. Dzięki niemu można pomóc przedsiębiorstwu osiągnąć jego cele. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, jak […]

28 kwi

Audyt ISO – jak się przygotować?

Każdy audyt wymaga odpowiedniego przygotowania. Proces ten dotyczy bowiem bezpośrednio funkcjonowania firmy i może być punktem wyjścia do zaplanowania kierunku dalszego jej rozwoju. Dlatego też przed wdrożeniem kolejnych standardów do […]

24 lis

Czy ZKP jest obowiązkowy?

Zakładowa Kontrola Produkcji mimo, że regulowana jest europejskimi normami prawnymi nie zawsze leży w kręgu zainteresowania przedsiębiorców. ZKP jest nie tylko wymogiem i oznaką jakości, ale również zabezpieczeniem i gwarancją […]

10 lis

Co to jest ISO?

Organizacja ISO to skrót pochodzący z języka angielskiego International Organization for Standarization. W wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, czy standaryzacji. To realna organizacja, która działa na […]

31 paź

Co to jest pomoc de minimis ?

Pomoc de minimis to jedna z form finansowego wsparcia, która została uregulowana dzięki rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Z zasady pomoc de minimis jest stosunkowo niewielka i powinna być przydzielana przedsiębiorcom nie […]

15 lis
Na czym polega ISO 28000

Na czym polega ISO 28000?

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z koniecznością stałej pracy na rzecz jego rozwoju. Nie wystarczy wysiłek włożony jedynie na początku – wręcz przeciwnie – właściciele firm powinni stopniowo wdrażać nowe […]