Kategoria: Blog

16 Sie
kontorole pip 2020

Jak często powinno się przechodzić szkolenie okresowe BHP?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie bhp. Żeby firma spełniała wymagania prawne, przed przystąpieniem pracownika do pracy jej pracownicy powinni być wysyłani na szkolenia BHP. Te można podzielić na wstępne oraz okresowe. Określa to art. 237 Kodeksu Pracy. Jednak trzeba podkreślić, że jest to […]

16 Sie
maseczki

Szkolenia BHP w czasie pandemii

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają kluczowe znaczenie w każdej branży. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest więc przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników oraz regularne szkolenie pracowników stałych w tzw. szkoleniach okresowych w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków. Mimo pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu wiele firm wciąż prowadzi rekrutacje i przyjmuje do pracy nowe osoby. Obostrzenia […]

27 Lip
projekt akademia menedżera MŚP

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Aby uzyskać certyfikat ISO lub ISO/IEC, należy najpierw wdrożyć określone działania mające na celu uporządkowanie procesów, utworzenie niezbędnej dokumentacji oraz uświadomienie i przeszkolenie pracowników. Można zatem śmiało założyć, że ubieganie się o certyfikat ISO lub ISO/IEC wymaga zaangażowania na kilku płaszczyznach. Jednak nie jest to aż tak złożony proces, jak mogłoby się początkowo wydawać. Nie […]

09 lt.
Dokumenty BHP w firmie

Jakie dokumenty związane z BHP są niezbędne w firmie?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wynika to wprost z przepisów prawa. Jeżeli zatrudniasz ponad 100 osób, musisz utworzyć w zakładzie pracy służbę BHP. Każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy podlega obowiązkowym szkoleniom BHP i badaniom lekarskim. Dokumenty związane ze szkoleniami BHP Częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP zależna jest od rodzaju […]

05 lt.
Audyt zewnętrzny / wewnętrzny ISO

Na czym polega audyt ISO?

Audit Systemu Zarządzania Audit to podstawowe narzędzie procesu zarządzania w każdej Organizacji, które ma na celu ocenę wszelkich aspektów działalności danej Organizacji w odniesieniu do określonych kryteriów. Audit Systemu Zarządzania jest ważnym instrumentem sprawdzającym funkcjonowanie poszczególnych procesów jak i całej Organizacji w oparciu o wymagania norm (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, […]

03 lt.
szkolenia ISO

Szkolenie ISO – co to jest?

Szkolenie z zakresu ISO (International Organization for Standarization) to przede wszystkim zapoznanie uczestników z wymaganiami mającymi na celu poprawę skuteczności w zarządzaniu organizacją. Rozróżniamy kilka rodzajów szkoleń w obrębie systemów ISO –  szkolenie z wymagań poszczególnych norm, szkolenie dla Auditorów Wewnętrznych Systemów Zarządzania oraz szkolenie dla Pełnomocników/ Koordynatorów Systemów Zarządzania ISO. Przedmiotowe szkolenia dedykowane są […]

30 Cze
akredytacja podmioty lecznicze

Akredytacja nadzieją pacjentów, szansą podmiotów leczniczych

Wydaje się, że przez sytuację wywołaną COVID-19 oczekiwania pacjentów w stosunku do podmiotów leczniczych jeszcze bardziej wzrosły. Pacjenci wymagają nie tylko wdrożenia przez placówkę dodatkowych standardów bezpieczeństwa, ale także ciągłego podnoszenia efektywności funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Każda osoba udająca się do lekarza POZ oczekuje trafnego zdiagnozowania jego problemu, zainteresowania lekarza swoją dolegliwością oraz efektywnego leczenia. […]

04 Cze
kontrola produkcji dla PWB

Producenci wyrobów budowlanych a wymóg posiadania Zakładowej Kontroli Produkcji

Wzrastająca konkurencja wśród producentów wyrobów budowlanych znacznie podniosła poprzeczkę jakości produktów. Klienci zarówno prywatni jak również firmy budowlane oczekują wysokiej jakości otrzymywany wyrobów, zwiększa się także ich świadomość z zakresu wymagań jakie muszą spełniać wyroby budowlane. Jakie więc należy podjąć działania aby zaspokoić potrzeby stron zainteresowanych, czy w przypadku producentów wyrobów budowlanych sam System Zarządzania […]

01 Cze
system zarządzania BHP

Słów kilka o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Niedawno Międzynarodowe forum akredytacyjne przekazało informacje, dotyczącą przesunięcia o 6 miesięcy okresu przejściowego na normę ISO 45001. Zatem wszystkie strony zainteresowane mają czas do dnia 30 września 2021 roku aby dostosować charakter swojej działalności do wymagań ISO 45001:2018. Norma ISO 45001:2018 dotycząca zarządzania BHP zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP OHSAS 18001:2007 […]

13 Maj
kwestie środowiskowe w firmie

Jak radzić sobie z kwestiami środowiskowymi w przedsiębiorstwie?

Problem odnoszący się do zachwiania proporcji pomiędzy wykorzystywaniem przez człowieka zasobów naturalnych związanych w szczególności z podejmowaną przez niego działalnością gospodarczą, ekonomiczną, ale także postawami behawiorystycznymi człowieka prowadzącymi do „uszczuplania” zasobów naturalnych ziemi doprowadziły do konieczności podejmowania działań w celu odwrócenia tych negatywnych tendencji. W tym celu w 1992 r.  opracowano jeden z najważniejszych dokumentów […]