Kontakt

kontakt AGM

Kontakt

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM
42-674 Zbrosławice
ul. Morcinka 14

Biuro / adres do korespondencji:
41-807 Zabrze
ul. Handlowa 2
(ZM Bumar Mikulczyce)
tel./fax: +48 32 331 61 76

e-mail: agm@agm-konsulting.pl

 

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o.

ul. Handlowa 2

41-807 Zabrze

e-mail: aklunduk@agm-konsulting.pl

AGM kod QR

Zarząd

Dział Marketingu

Helena Wloka
– Kierownik biura
tel.: +48 32 272 80 80
tel.: +48 795 456 336
hwloka@agm-konsulting.pl
Marzena Kłunduk- Zastępca kierownika
tel.: +48 32 726 55 35
mklunduk@agm-konsulting.pl
Monika Cieniawa
tel.: +48 32 330 07 65
tel.: +48 795 457 479
mcieniawa@agm-konsulting.pl
Alicja Iwan
tel.: +48 32 270 72 33
tel.: +48 662 230 867
aiwan@agm-konsulting.pl
Sylwia Gołkowska
tel.: +48 32 330 07 65
tel.: +48 608 527 675
sgolkowska@agm-konsulting.pl
Aneta Komodzińska
tel.: +48 32 270 72 33
tel.: +48 608 527 492
akomodzinska@agm-konsulting.pl
Katarzyna Orzechowska
tel.: +48 32 330 07 65
tel.: +48 602 662 985
korzechowska@agm-konsulting.pl

Dział Środowiska

Adrianna Herdzin-Stodółka – Zastępca kierownika
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 662 218 310
astodolka@agm-konsulting.pl
Marcin Kuszaj
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 795 456 337
mkuszaj@agm-konsulting.pl
Elżbieta Liszka
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 608 529 035
eliszka@agm-konsulting.pl
Agnieszka Nowak
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 787 091 083
anowak@agm-konsulting.pl

Dział Dotacji

Analitycy finansowi oraz liderzy projektu na indywidualne zlecenie.

Dział BHP / Obsługa kadr/ PPOŻ

Sebastian Cyburt
tel.: + 48 32 726 54 71
tel.: +48 539 698 637
scyburt@agm-konsulting.pl

Dział Dokumentacji

Jolanta Pędziwiatr
– Kierownik działu

tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 602 661 395
jpedziwiatr@agm-konsulting.pl
Patrycja Piotrowska
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 882 574 440
ppiotrowska@agm-konsulting.pl
Barbara Gomółka
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 538 631 129
bgomolka@agm-konsulting.pl
Weronika Seiffert
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 662 106 376
wseiffert@agm-konsulting.pl

Dział Bezpieczeństwo Informacji / RODO

Lidia Krupicz
tel.: +48 32 331 61 76
tel.: +48 539 734 141
lkrupicz@agm-konsulting.pl

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl