Kontakt

kontakt AGM

Kontakt

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM
42-674 Zbrosławice
ul. Morcinka 14

Biuro / adres do korespondencji:
41-807 Zabrze
ul. Handlowa 2
(ZM Bumar Mikulczyce)
tel./fax: +48 32 331 61 76

e-mail: agm@agm-konsulting.pl

 

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o.
41-807 Zabrze
ul. Handlowa 2
(ZM Bumar Mikulczyce)
tel./fax: +48 32 331 61 76

e-mail: sekretariat@agm-konsulting.pl

AGM kod QR

Zarząd

Grzegorz Kłunduk 
Właściciel PK AGM
tel.: +48 602 463 561
gklunduk@agm-konsulting.pl
Aneta Kłunduk
Prezes Zarządu PK AGM Sp. z o.o.
tel.: +48 604 141 376
aklunduk@agm-konsulting.pl

Kierownictwo

Helena Wloka
Dyrektor Zarządzający
tel.: +48 32 272 80 80
tel.: +48 795 456 336
hwloka@agm-konsulting.pl
Adrianna Herdzin-Stodółka
Kierownik Biura
tel.: +48 32 331 61 76
tel.: +48 662 218 310
astodolka@agm-konsulting.pl
Alicja Iwan
Kierownik Biura
tel.: +48 32 270 72 33
tel.: +48 662 230 867
aiwan@agm-konsulting.pl

Sekretariat

Dział sprzedaży/ marketingu

Alicja Iwan
Specjalista ds. Marketingu
tel.: +48 32 270 72 33
tel.: +48 662 230 867
aiwan@agm-konsulting.pl
Monika Cieniawa
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
tel.: +48 32 330 07 65
tel.: +48 795 457 479
mcieniawa@agm-konsulting.pl
Agnieszka Kięczkowska
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 32 330 07 65
tel.: +48 880 942 598
akieczkowska@agm-konsulting.pl
Renata Mielczarek
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 32 726 55 35
tel.: +48 608 153 413
rmielczarek@agm-konsulting.pl
Marzena Malinkiewicz
Koordynator rozwoju działu sprzedaży i marketingu
tel.: +48 32 726 55 35
tel.: +48 734 781 910
mmalinkiewicz@agm-konsulting.pl
Ewelina Razmus
Specjalista ds. marketingu i sprzedaży
tel.: +48 32 726 55 35
tel.: +48 886 160 241
erazmus@agm-konsulting.pl

Dział Środowiska

Adrianna Herdzin- Stodółka
Specjalista ds. Środowiska 
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 662 218 310
astodolka@agm-konsulting.pl
Wojciech Lubojański
Specjalista ds. Środowiska
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 602 662 985
wlubojanski@agm-konsulting.pl
Magda Gaczyńska
Specjalista ds. BDO
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 882 091 483
mgaczynska@agm-konsulting.pl
Andrzej Wilk
Specjalista ds. Środowiska
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 795 456 337
awilk@agm-konsulting.pl

Dział dotacji

Katarzyna Czenczek-Nowak
Koordynator Działu/Asystent ds. Marketingu i Sprzedaży Działu Dotacji

tel.: +48 788 788 763
knowak@agm-konsulting.pl
Anna Fortuna- Paź
Specjalista ds. Dotacji

tel.: +48 608 527 987
afortuna@agm-konsulting.pl
Sylwia Zając
Specjalista ds. Dotacji

tel.: +48 608 527 492
szajac@agm-konsulting.pl
Oliwia Płonka
Specjalista ds. Dotacji

tel.: +48 882 574 440
oplonka@agm-konsulting.pl

Analitycy finansowi oraz liderzy projektu na indywidualne zlecenie.

Dział BHP / PPOŻ i Kadr

Sebastian Cyburt
Specjalista ds. BHP/Inspektor PPOŻ

tel.: + 48 32 726 54 71
tel.: +48 539 698 637
scyburt@agm-konsulting.pl
Zygmunt Gałka
Specjalista ds. BHP/Inspektor PPOŻ

tel.: + 48 32 726 54 71
tel.: +48 608 527 675
zgalka@agm-konsulting.pl
Dariusz Jędrzejczyk
Specjalista ds. BHP

tel.: + 48 32 726 54 71
tel.: +48 662 218 087
djedrzejczyk@agm-konsulting.pl
Sabrina Zięba
Specjalista ds. BHP

tel.: + 48 32 726 54 71
tel.: +48 728 651 356
szieba@agm-konsulting.pl

Dział wdrożeń

Jan Maroszek
Koordynator Działu/Specjalista ds. Systemów Zarządzania
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 539 540 015
jmaroszek@agm-konsulting.pl
Jolanta Pędziwiatr
Specjalista ds. Systemów Zarządzania i Akredytacji/ Trener
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 602 661 395
jpedziwiatr@agm-konsulting.pl
Barbara Gomółka
Specjalista ds. Systemów Zarządzania i Akredytacji/ Trener
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 538 631 129
bgomolka@agm-konsulting.pl
Barbara Prokop
Specjalista ds. Systemów Zarządzania i Akredytacji
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 608 529 035
bprokop@agm-konsulting.pl

Dział Bezpieczeństwa Informacji / RODO

Lena Kostorz
Asystentka ds. dokumentacji bezpieczeństwa informacji/RODO

tel.: +48 32 331 61 76
tel.: +48 539 734 141
lkostorz@agm-konsulting.pl

Dział akredytacji rezydentów

Agnieszka Kięczkowska
Specjalista ds. Akredytacji Rezydentów
tel.: +48 32 330 07 65
tel.: +48 880 942 598
akieczkowska@agm-konsulting.pl

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl