Baza BDO w pigułce

Baza BDO w pigułce

1. Cel szkolenia: zapoznanie się z funkcjonowaniem BDO zgodnie z przepisami prawnymi

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za sprawy środowiskowe w firmie

3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi

4. Termin i miejsce: do ustalenia

możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 200 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • certyfikat/zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek

6. Program szkolenia:

1. Obowiązki wynikające z Bazy BDO – kto podlega rejestracji

2. Techniczne kwestie rejestracji w bazie BDO

3. Prowadzenie kart przekazania w Bazie BDO,

4. Prowadzenie kart ewidencji odpadów w Bazie BDO,

5. Sprawozdawczość w Bazie BDO,

6. Techniczne kwestie wniosków aktualizacyjnych w Bazi BDO.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl