Szkolenie z zakresu ustawy o odpadach opakowaniowych

Szkolenie z zakresu ustawy o odpadach opakowaniowych

1. Cel szkolenia : poznanie ustawy o odpadach opakowaniowych oraz zaznajomienie się z projektem nowej ustawy o gospodarce opakowaniowymi i odpadami

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za spawy środowiskowe w firmie

3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 300 – 400 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek

6. Program szkolenia:

1. Zapoznanie się z podstawowymi definicjami

2. Nowe oznaczenia opakowań

3. Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań-odzyski recykling

4. Nowe zasady współpracy z organizacjami odzysku

5. Zmiany w zakresie rozliczania środków niebezpiecznych w opakowaniach

6. Nowe obowiązki organizacji odzysku

7. Nowe wymagania dla opakowań

8. Przedstawienie rejestru przedsiębiorców

9. Przedstawienie nowej dokumentacji związanej z odzyskiem i recyklingiem

10. Przedstawienie nowej zasady jej wystawienia

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl