ISO 26000

Norma ISO 26000 obejmuje różnorodne obszary społecznej odpowiedzialności, w szczególności zaś skupia się na  wpływie podejmowanych przez organizacje decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Funkcjonowanie organizacji w myśl wytycznych zawartych w normie ISO 26000, to funkcjonowanie przejrzyste, transparentne i etyczne, co bezpośrednio przekłada się na przewagę konkurencyjną oraz ogólny wizerunek przedsiębiorstwa.

Norma ISO 26000 – zrównoważony rozwój społeczeństwa

ISO 26000 nie jest normą systemu zarządzania – ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji, ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast na celu ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co w dzisiejszej dobie nie jest jedynie kwestią wyboru, a wręcz obowiązkiem, jeśli organizacji nie pozostaje obojętne zdrowie i życie ludzi, stan środowiska naturalnego, a w długofalowej, szeroko pojętej perspektywie przyszłość naszej planety. Zatem jeśli chcecie Państwo prowadzić swoją firmę w sposób etyczny, przejrzysty, skupiając uwagę na najwyższych dla człowieka wartościach, proponujemy pomoc w sprawnym, popartym ponad dwudziestodwuletnim doświadczeniem wdrożeniu procedur, zgodnych z wytycznymi ISO 26000. Przedstawimy Państwu indywidualną wycenę, po niezobowiązującym spotkaniu, gdyż chcemy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania oraz zaprezentować nasze możliwości pomocy.

Organizacje, które zdecydują się na tego typu wdrożenie zyskają w oczach społeczeństwa zaufanie oraz zwiększy się ich renoma w otoczeniu biznesu.

Wdrażanie ISO 26000 – jakie korzyści może przynieść organizacjom?

Norma ISO 26000, jako pewnego rodzaju uregulowanie przynosi organizacji wiele różnych korzyści, wśród których można wymienić chociażby:

  • zdolność do pozyskiwania nowych klientów, pracowników oraz udziałowców,
  • wzrost wydajności pracowników i zaangażowania w wykonywaną pracę,
  • poprawę opinii wśród inwestorów, partnerów biznesowych czy też np. sponsorów.

Wdrożenie normy ISO 26000, a w konsekwencji funkcjonowanie przedsiębiorstwa według jej zasad, to również możliwość bycia wiarygodnym partnerem dla instytucji rządowych, mediów czy innych organizacji, z którymi chcielibyśmy podjąć współpracę. Przemyślane i dokładnie zaplanowane działania firmy, pozwalają na wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości, a zyskanie w przestrzeni publicznej miana przedsiębiorstwa dbającego o pracownika, klienta i szeroko pojęte środowisko, to sposób na pozyskanie dla swojej organizacji najlepszych specjalistów na rynku i znaczną poprawę wyniku finansowego. Dlatego też zaangażowanie czasu i środków, podczas wdrażania normy ISO 26000 jest niewspółmierne do ogromu korzyści jakie może uzyskać firma.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl