Ochrona środowiska – szkolenia

Usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska oferowane przez naszą firmę to doskonała propozycja dla przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem znajomości przepisów i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska. Dzięki kompleksowemu i profesjonalnemu podejściu do klienta, w krótkim czasie zyskają Państwo wszelką niezbędną wiedzę o przepisach prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Ochrona środowiska szkolenie – co daje?

Znaczna część problemów większości przedsiębiorców wynika z nieprawidłowej interpretacji przepisów lub ich nieznajomości. Niedostosowanie się do wymagań i zarządzanie firmą bez koniecznej znajomości wszelkich zagadnień, może wiązać się z późniejszymi konsekwencjami prawnymi. Oprócz tego coraz częściej przedsiębiorcy z dużych firm  starają się prowadzić swoje interesy z zachowaniem zasad ochrony środowiska, do czego również konieczna jest odpowiednia wiedza z zakresu prawnego. Chcąc uniknąć reperkusji związanych z nieprzestrzeganiem wymagań i zaleceń, warto pokusić się o wzięcie udziału w profesjonalnych szkoleniach. Dzięki oferowanym przez naszą firmę usługom szkoleniowym zyskujecie Państwo szeroką i rzetelną wiedzę oraz potrzebne narzędzia z zakresu wymagań środowiskowych. Starając się wyjść naszym klientom naprzeciw, oferujemy szkolenia zarówno tradycyjne, w formie osobistego kontaktu, jak i również spotkania e-learningowe i wideokonferencje.

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Dzięki naszym usługom szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska zyskają Państwo wszelką wiedzę o pozwoleniach środowiskowych, sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska (np. BDO, Kobize), nauczą jak skutecznie zarządzać środowiskiem, oraz zyskają możliwość doszkolenia swojego zespołu pracowniczego. Przyswojona wiedza pozyskana podczas szkoleń, sprawi, że wszystkie obowiązki prawne z zakresu ochrony środowiska dotyczące Państwa firmy, wykonywane będą prawidłowo i w obowiązujących terminach.

Do odbycia szkoleń z zakresu ochrony środowiska zachęcamy zarówno przedsiębiorców działających w zakresie ochrony środowiska, jak i tych z Państwa, którzy chcą zdobyć potrzebną wiedzę o  tej tematyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dostarczone Państwu w trakcie szkolenia informacje o decyzjach środowiskowych, sprawozdaniach, zarządzaniu, opłatach i ustawach pomogą w uporaniu się ze wszystkimi problemami z zakresu tematu ochrony środowiska.

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenia z zakresu ochrony środowiska w tematyce:

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl