ISO 22716

Certyfikacja PN-EN ISO 22716:2009 – Przewaga dzięki jakości

Kosmetyki to produkty, które podlegają starannej ocenie dokonywanej przez konsumentów. Wprowadzenie do sprzedaży produktu
o niskiej jakości może spowodować utratę zaufania klientów, a co za tym idzie – może narazić firmę na poważne starty finansowe. Produkcja kosmetyków wysokiej i gwarantowanej jakości wpływa na budowanie pozycji marki  oraz powoduje wzrost jej wartości.

W celu ułatwienia producentom wytwarzania artykułów kosmetycznych o najwyższej jakości i bezpieczeństwie opracowano
i opublikowano normę PN-EN ISO 22716:2009.

Co to jest PN-EN ISO 22716:2009?

Standard ISO 22716 dostarcza wytycznych w zakresie Dobrej Praktyki Produkcyjnej kosmetyków, uwzględniając specyficzne potrzeby tego sektora. Opublikowana 16 września 2007 norma obejmuje szereg zagadnień. Zawiera wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania, transportu produktów kosmetycznych, a także określa szczegółowe wymagania co do personelu. Obejmuje również tematykę kontroli jakości, podwykonawstwa, oraz higieny produkcji.

Jakie są korzyści z wdrożenia ISO 22716:2009?

  • Gwarancja wysokiej jakości produktów kosmetycznych;
  • Wyższa wartość marki na rynku;
  • Większe zaufanie konsumentów;
  • Poprawa skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa;
  • Redukcja ryzyka – zabezpieczenie przed błędami i stratami;
  • Podejście systemowe w realizacji wymagań narzuconych przez prawo.

Do kogo adresowana jest norma PN-EN ISO 22716:2009?

Zgodnie z przyjętym prawodawstwem oraz ustawą z dnia 30 marca 2001, producenci kosmetyków zobligowani są do stosowania zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz legitymowania się odpowiednią dokumentacją – poświadczającą realizowanie tych zasad –  odpowiednim organom kontrolnym. Różna interpretacja przyjętych aktów prawnych odnoszących się do GMP w produkcji kosmetyków powoduje, że funkcjonujące w praktyce systemy GMP są niepełne i posiadają szereg luk.

Wdrożenie standardu opierającego się na PN-EN ISO 22716:2009 daje gwarancję, że wszystkie obszary związane z wymaganiami wstępnymi, produkcją kosmetyków i ich wprowadzeniem do obrotu skutkują dostarczeniem konsumentom produktu bezpiecznego o wysokiej, gwarantowanej jakości.

Dlatego każde przedsiębiorstwo działające w branży kosmetycznej powinno wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić odpowiedni system jakości, którego doskonałą alternatywą jest PN-EN ISO 22716:2009.

Norma ISO 22716, wdrożenie – dla kogo?

Norma ISO 22716 to standard wprowadzony specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach produkujących kosmetyki i produkty do pielęgnacji. Zawiera przydatne wytyczne dla tych firm, które cenią sobie wysoką jakość sprzedawanych produktów, a także chcą usprawnić zachodzące wewnątrz procesy. Niesie to za sobą całą masę korzyści, które widać od momentu, gdy ISO 22716 zostanie wdrożone.

Wdrożenie ISO 22716 jest niezwykle przydatne przede wszystkim w firmach kosmetycznych, które dzięki temu będą w stanie utrzymać odpowiednią jakość produktów. Dodatkowo to dobre rozwiązanie dla dostawców i dystrybutorów.

Co więcej, to świetny sposób na zorganizowanie pracy i spełnienie obowiązujących wymogów dla każdego organu regulacyjnego. Norma ta jest niezwykle potrzebna w tego typu przedsiębiorstwach, ponieważ pozwala zadbać o prawidłowe przeprowadzanie wszelkich procesów w firmach kosmetycznych – od etapu produkcyjnego aż po dystrybucję gotowych produktów.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl