Harmonogram i planowanie produkcji

Harmonogram i planowanie produkcji

 

1. Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem produkcji oraz specyfiką harmonogramu produkcji,
 • umiejętność efektywnego planowania produkcji,
 • zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego tworzenia harmonogramu produkcji.

2. Profil uczestników: kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

5. Termin i miejsce: do uzgodnienia

*możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
 • 16 h lekcyjnych

6. Program szkolenia:

 • terminologia z zakresu planowania i harmonogramu produkcji,
 • strategiczne, taktyczne i operacyjne planowanie produkcji,
 • planowanie produktu – cykl życia produktu,
 • przygotowanie techniczne i organizacyjne produkcji,
 • planowanie procesu, zasobów ludzkich, zdolności produkcyjnej, wyposażenia,
 • planowanie produkcji krótko/długoseryjnych/stałych,
 • produkcja na zamówienie,
 • procesy prognozowania,
 • etapy planowania,
 • planowanie przy produkcji push i pull,
 • analiza ograniczeń,
 • nowoczesne metody planistyczne (wykorzystanie metodologii LEAN),
 • harmonogram w przód, w tył, na punkt centralny,
 • etapy tworzenia harmonogramu,
 • ewidencja zleceń produkcyjnych,
 • stopień realizacji harmonogramu produkcji,
 • kontrola i analiza harmonogramu produkcji,
 • nowoczesne metody wspomagające harmonogram produkcji.

 

Grupa szkoleniowa składa się z minimum 8 osób.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Państwo*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl