Drogowy transport odpadów

Szkolenie z drogowego transportu odpadów

 

1. Cel szkolenia: zaznajomienie się z wymaganiami prawnymi dotyczącymi transportu odpadów
2. Profil uczestników: kierownictwo / pracownicy firm zajmujących się transportem odpadów, kierowcy
3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi
4. Termin i miejsce: do uzgodnienia
możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych
5. Cena: do ustalenia zł netto za osobę
cena obejmuje:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

6. Program szkolenia:

 1. Omówienie przepisów prawnych – Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach;
 2. Obowiązki ciążące na podmiotach biorących udział w obrocie odpadami;
 3. Omówienie przepisów dotyczących sposobów magazynowania odpadów;
 4. Klasyfikacja odpadów, katalog odpadów, odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne;
 5. Wymagania dotyczące transportu odpadów (przepisy prawne)
 6. Odpady w transporcie ADR;
 7. Wymagania dotyczące trans granicznego przemieszczania odpadów;
 8. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu odpadów (nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, system przewozu substancji kontrolowanych SENT);
 9. Teoretyczne podstawy wypełniania dokumentów związanych z gospodarką odpadami (omówienie wzorów karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów).