Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

AGM Przedsiębiorstwo Konsultingowe prowadzi również szkolenia z bezpieczeństwa informacji adresowane do osób mających kontakt z przetwarzaniem danych osobowych. Każde szkolenie z bezpieczeństwa informacji potwierdzone jest certyfikatem dla uczestnika.
Co znajduje się w programie szkolenia i jak się na nie zapisać? O tym przeczytasz poniżej.

1. Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przechowywanie wrażliwych danych oraz uświadomienie pracowników w temacie ochrony prywatności bezpieczeństwa danych i ponoszonej za nie odpowiedzialności.

2. Profil uczestników: osoby mające kontakt z przetwarzaniem danych osobowych (w szczególności branża medyczna i handlowa).

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych – definicja, ustawa.

2. Krajowe i unijne regulacje prawne.

3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Obowiązki przedsiębiorstwa/instytucji jako Administratora danych osobowych.

5. Obowiązek informacyjny.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

7. Udostępnianie danych a powierzenie przetwarzania danych.

8. Inspektor Danych Osobowych a Administrator danych osobowych.

9. RODO – aspekty teoretyczne i praktyczne.

10. Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje egzekucyjne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11. Kontrola PIP dotycząca ochrony danych osobowych.

12. Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

13. Wymagania dotyczące systemów informatycznych.

14. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

15. Zmiany przepisów unijnych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych.

16. Ćwiczenia.

17. Dyskusja.
W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl