Szkolenia z efektywności energetycznej

Nasza firma prowadzi szkolenia z efektywności energetycznej w tradycyjny sposób, a więc formie fizycznych spotkań z Państwem. Jednocześnie nowoczesne technologie oraz sytuacja związana z panującą epidemią sprawiają, że wszystkie usługi prowadzone są także jako wideokonferencje oraz na platformie e-learningowej.

Szkolenia z efektywności energetycznej

 1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa.
 2. Profil uczestników: każda osoba chcąca ograniczyć energochłonność najróżniejszych procesów w swoim przedsiębiorstwie.
 3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
 4. Termin i miejsce: do ustalenia
  * możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych
 5. Cena: do uzgodnienia

Cena obejmuje:

zaświadczenie,
materiały szkoleniowe,
poczęstunek.

Program szkolenia z efektywności energetycznej:

 1. Przedstawianie trzech podstawowych systemów sieciowych, dostaw nośników energetycznych do odbiorcy końcowego:
  • a) energia elektryczna,
  • b) gaz sieciowy i płynny,
  • c) ciepło sieciowe odległe.
 2. Krajowy System Elektroenergetyczny – KSE; omówienie podstawowych możliwości i ograniczeń w rozwoju ruchu prokonsumenckiego.
 3. Krajowa Sieć Przesyłu Gazu -omówienie szans rozwoju energetyki wykorzystującej najbardziej ekologiczne paliwo kopalne.
 4. Problemy z teoretycznym wyliczeniem realnych charakterystyk energetycznych budynków.
 5. Omówienie niektórych technik naliczania dodatkowych i niechcianych opłat za dostawę nośników energetycznych.
 6. Budynek plus- energetyczny.
 7. Smart grid szansą na opanowanie chaosu prosumenckiego wewnątrz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 8. Mikro kogeneracja.
 9. Domowe ogniwa paliwowe o wysokiej sprawności.
 10. Produkcja chłodu z ciepła sieciowego i z kolektorów termicznych.
 11. Fotowoltaika przydomowa.
 12. Produkcja paliw z energii słonecznej.
 13. System zarządzania energią jako szansa opanowania obiektu zasilanego z wielu źródeł energii.

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie jest szczególnie ważnym zagadnieniem dla każdej firmy. Wydatki na media pochłaniają ogromne środki, dlatego optymalizacja w tym zakresie może doprowadzić do sporych korzyści finansowych! To nie wszystko, ponieważ dobry system zarządzania energią zawsze wpływa pozytywnie na aspekt ochrony środowiska, co może mieć przełożenie na PR marki.

Efektywność energetyczna – szkolenie

Optymalne zarządzenie energią w przedsiębiorstwie nie jest wbrew pozorom trudne, jednak trzeba trzymać się kilku ważnych zasad, które poznają Państwo w ramach oferowanego przez naszą firmę szkolenia. Jest ono skierowane do każdej osoby zainteresowanej tym zagadnieniem. Zarówno dla właścicieli, jak i pracowników przedsiębiorstw.

W celu zgłoszenia na szkolenie z efektywności energetycznej proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Państwo*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl