Szkolenia z efektywności energetycznej

Szkolenie – efektywność energetyczna

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to aspekty, na które coraz częściej zwraca uwagę współczesne społeczeństwo. Zmiany w tym obszarze widoczne są m.in. w specyfice funkcjonowania przedsiębiorstw. W AGM-konsulting oferujemy profesjonalne kursy z efektywności energetycznej. Szkolenie prowadzone jest w celu zwiększenia świadomości kursantów w obszarze wykorzystywania energii elektrycznej. Podczas kursu przedstawiane są konkretne drogi prawne, a także skuteczne praktyki zarządzania, dzięki którym możliwe jest ograniczenie energochłonności poszczególnych procesów w firmie.

Audytor energetyczny – kurs | forma szkolenia z efektywności energetycznej

Nasza firma prowadzi szkolenia z efektywności energetycznej w tradycyjny sposób, a więc formie fizycznych spotkań z Państwem. Jednocześnie nowoczesne technologie sprawiają, że wszystkie usługi prowadzone są także jako wideokonferencje oraz na platformie e-learningowej. W celu szczegółowego opracowania kwestii formalnych, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Po przedstawieniu zakresu szkolenia “Efektywność Energetyczna” tworzymy grupy szkoleniowe i wybieramy dogodny dla Państwa termin. Istnieje możliwość zorganizowania kursu na audytora energetycznego także w formie szkolenia zamkniętego, czyli np. w siedzibie przedsiębiorstwa.

Efektywność energetyczna – szkolenie | dlaczego warto?

Efektywność energetyczna to termin odnoszący się do działań, w których dba się o minimalizację zużycia energii i jej optymalne wykorzystanie. Współcześnie jest to jeden z najistotniejszych elementów, warunkujących możliwość działania firmy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Poprawa efektywności energetycznej wpływa nie tylko na redukcję kosztów i poprawę jakości środowiska, ale także wizerunek przedsiębiorstwa. Coraz więcej konsumentów, kontrahentów czy partnerów biznesowych zwraca uwagę na ten aspekt. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat realizacji kursu na audytora energetycznego.

Szkolenia z efektywności energetycznej

 1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa.
 2. Profil uczestników: każda osoba chcąca ograniczyć energochłonność najróżniejszych procesów w swoim przedsiębiorstwie.
 3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
 4. Termin i miejsce: do ustalenia
  * możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych
 5. Cena: do uzgodnienia

Cena obejmuje:

zaświadczenie,
materiały szkoleniowe,
poczęstunek.

Program szkolenia z efektywności energetycznej:

 1. Przedstawianie trzech podstawowych systemów sieciowych, dostaw nośników energetycznych do odbiorcy końcowego:
  • a) energia elektryczna,
  • b) gaz sieciowy i płynny,
  • c) ciepło sieciowe odległe.
 2. Krajowy System Elektroenergetyczny – KSE; omówienie podstawowych możliwości i ograniczeń w rozwoju ruchu prokonsumenckiego.
 3. Krajowa Sieć Przesyłu Gazu -omówienie szans rozwoju energetyki wykorzystującej najbardziej ekologiczne paliwo kopalne.
 4. Problemy z teoretycznym wyliczeniem realnych charakterystyk energetycznych budynków.
 5. Omówienie niektórych technik naliczania dodatkowych i niechcianych opłat za dostawę nośników energetycznych.
 6. Budynek plus- energetyczny.
 7. Smart grid szansą na opanowanie chaosu prosumenckiego wewnątrz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 8. Mikro kogeneracja.
 9. Domowe ogniwa paliwowe o wysokiej sprawności.
 10. Produkcja chłodu z ciepła sieciowego i z kolektorów termicznych.
 11. Fotowoltaika przydomowa.
 12. Produkcja paliw z energii słonecznej.
 13. System zarządzania energią jako szansa opanowania obiektu zasilanego z wielu źródeł energii.

Kurs Audytor Energetyczny – wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie jest szczególnie ważnym zagadnieniem dla każdej firmy. Wydatki na media pochłaniają ogromne środki, dlatego optymalizacja w tym zakresie może doprowadzić do sporych korzyści finansowych! To nie wszystko, ponieważ dobry system zarządzania energią zawsze wpływa pozytywnie na aspekt ochrony środowiska, co może mieć przełożenie na PR marki. Nasza kadra szkoleniowa posiada specjalistyczną i aktualną wiedzę w tym obszarze, oferując najwyższą jakość kształcenia w obrębie efektywności energetycznej. Po przeprowadzeniu kursu pracownicy firmy zdobywają umiejętności w zakresie analizy zużycia energii, identyfikacji nieefektywnych obszarów, a także planowania rozwiązań mających na celu poprawę wydajności energetycznej.

Efektywność energetyczna – szkolenie

Optymalne zarządzenie energią w przedsiębiorstwie nie jest wbrew pozorom trudne, jednak trzeba trzymać się kilku ważnych zasad, które poznają Państwo w ramach oferowanego przez naszą firmę szkolenia. Jest ono skierowane do każdej osoby zainteresowanej tym zagadnieniem. Zarówno dla właścicieli, jak i pracowników przedsiębiorstw.

W celu zgłoszenia na szkolenie z efektywności energetycznej proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl