Efektywna komunikacja interpersonalna w zespole i przedsiębiorstwie

Efektywna komunikacja interpersonalna w zespole i przedsiębiorstwie

Cel szkolenia
Rozpoznawanie rożnych stylów komunikacji i dostosowanie swojego stylu do rożnych zadań,
sytuacji oraz osobowości  Uświadomienie zachowań wpływających na efektywność współpracy oraz
pozytywną atmosferę pracy w zespole poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Wypracowanie
technik i metod skutecznej komunikacji, jako narzędzia do efektywnej współpracy oraz budowania
zaangażowania i motywacji w zespole

 

Ramowy program usługi
Dzień pierwszy szkolenia:
– analiza roli komunikacji w przedsiębiorstwie, zespole i interpersonalnej
– prezentacja rożnych stylów komunikacji oraz zrozumienie własnego stylu, jego korzyści oraz
ograniczeń
– zrozumienie roli emocji w komunikacji
– identyfikacja reguł skutecznej komunikacji
Dzień drugi szkolenia:
– zrozumienie częstych przeszkód w efektywnym komunikowaniu się,
– rozpoznawanie źródeł konfliktów i nieporozumień
– wypracowanie metod skutecznej komunikacji w zespole: aktywne słuchanie, efektywne zadawanie
pytań, jasne komunikowanie i skuteczna informacja zwrotna

Efekty szkolenia
Zwiększenie skuteczności komunikowania się w zespole: komunikacja werbalna, zadawanie
pytań, aktywne słuchanie, informacja zwrotna
Rozwiniecie zdolności zarządzania stresem i emocjami
Poprawienie umiejętności identyfikowania nieporozumień i potencjalnych źródeł konfliktów oraz ich
rozwiązywania
Wypracowanie metod pozytywnej współpracy
Zwiększenie wzajemnego zaufania w zespole