Opracowanie procedur dostępności

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami rodzi szereg wyzwań, którym muszą sprostać instytucje publiczne oraz inne podmioty. W jej ramach wymagane jest wdrożenie różnych usprawnień wpływających na wspomnianą dostępność.

Prowadzimy profesjonalne szkolenia w tym zakresie i pomagamy w opracowaniu procedur dostępności.

Opracowanie procedur dostępności – szkolenie

Opracowanie procedur dostępności to skomplikowane zadanie obejmujące różne aspekty pracy danego podmiotu. Jest to związane ze zróżnicowaniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, które są narażone na marginalizację przez obniżoną sprawność z powodu choroby czy wieku.

 

Sprawa wymaga wzięcia pod uwagę takich aspektów, jak dostępność architektoniczna, komunikacyjna oraz cyfrowa:

 

  • dostępność architektoniczna – to ogół rozwiązań w obiekcie, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się po budynku. Można wyróżnić np. brak barier na korytarzach, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych etc.,

 

  • dostępność komunikacyjno-informacyjna – polega na zapewnieniu informacji dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład stosowanie nagrań w polskim języku migowym dla osób niesłyszących, udźwiękowienia komunikatów i informacji dla niewidomych itd.,

 

  • dostępność cyfrowa – polega na łatwości znalezienia informacji za pośrednictwem Internetu, włącznie z możliwością załatwiania różnych formalności (pobierania i składania wniosków itd.) za pośrednictwem strony internetowej instytucji czy aplikacji mobilnej.

Opracowanie procedur dostępności – kilka słów o szkoleniu

Nawet odpowiednia edukacja kadry pracowników może nie być wystarczająca, aby instytucja zyskała pewność co do spełniania wymagań dotyczących dostępności. Rotacja zatrudnionych osób czy mnogość rozwiązań sprawiają, że warto opracować jasne procedury z których będzie mógł skorzystać każdy.

 

Na proponowanym szkoleniu omawiamy wcześniej trzy aspekty dostępności, jednak przypominamy, że wyjątkowo istotną rolę pełni kwestia obsługi klienta. Na kursie szkolimy jak obchodzić się z osobami z niepełnosprawnością czy rozwijamy umiejętności w zakresie tworzenia procedur dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowego). Poruszamy zarówno kwestię zapewnienia ochrony na co dzień, jak i ewakuacji czy zatrudniania pracowników ze szczególnymi potrzebami.

Do kogo kierujemy szkolenie z opracowania procedur dostępności?

Nasza oferta jest skierowana do pracowników instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych o podobnym charakterze (np. szkoły), które zajmują stanowiska odpowiedzialne za obsługę klienta czy przystosowanie budynku do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. Szkolimy także ludzi odpowiedzialnych w danej firmie za przepisy BHP i PPOŻ.

 

W niektórych przypadkach z kursów korzystają także przedstawiciele większych przedsiębiorstw, które chcą przygotować nowoczesne obiekty, przystosowane dla każdego klienta.

Cele szkolenia i opracowania procedur dostępności

 

  • Rozwój umiejętności w zakresie przygotowania procedur w teorii i praktyce.
  • Wyjaśnienie istotności stosowania procedur dostępności w codziennym działaniu podmiotu.
  • Omówienie kwestii przestrzegania procedur w obsłudze osób z niepełnosprawnością.
  • Dostosowanie procedur ewakuacyjnych do osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Szerokie opisanie dostępności cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej i architektonicznej.
  • Plan wdrożenia trzech rodzajów dostępności do konkretnej instytucji.

Opracowanie procedur dostępności – dlaczego nasze szkolenie?

Nasze szkolenie wyróżnia się kompleksowym podejściem do tematyki dostępności obejmując zarówno aspekty architektoniczne, komunikacyjne, jak i cyfrowe. Dzięki praktycznym narzędziom oraz omówieniu konkretnych procedur uczestnicy zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności niezbędne do skutecznego wdrożenia konkretnych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu instytucji.

 

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie dostępności oraz są doskonale przygotowani do dzielenia się praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Zapraszamy!