ISO 45001

Szkolenia ISO 45001

Szkolenia ISO to międzynarodowy standard, który został opracowany w celu optymalizacji działań związanych z wdrażaniem produktów lub usług na rynek. Posiadanie certyfikatu z tego zakresu stanowi realne potwierdzenie dbałości firmy o jakość realizowanych działań w obrębie produkcji i dystrybucji.

W naszej ofercie znajdują się m.in. szkolenia ISO 45001. Zakres tematyczny obejmuje wymagania normy systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kompetencje oraz obowiązki na stanowiskach audytora wewnętrznego, pełnomocnika czy koordynatora.

Szkolenie, norma ISO 45001 – nasza oferta

Każde szkolenie ma charakter merytorycznego kursu połączonego z ćwiczeniami. Taka forma pozwala na szybkie przyswojenie wiedzy, a jednocześnie dokładne przeanalizowanie poszczególnych zagadnień związanych m.in. z monitorowaniem zagrożeń w obrębie BHP, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z programami poszczególnych kursów. Dzięki temu właściciele firmy będą mogli dopasować charakter szkolenia wedle indywidualnych potrzeb.

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO 45001:

Szkolenia ISO 45001 – dogodne warunki współpracy

Każdy z kursów został opracowany przez zespół doświadczonych szkoleniowców, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Zakres tematyczny poszczególnych szkoleń ISO 45001 został dokładnie opisany. Po zapoznaniu się harmonogramem, na poszczególnych podstronach można uzyskać także szczegółowe informacje o terminach, miejscu, cenie oraz profilu uczestników.

Po kliknięciu jednego z zamieszczonych wyżej linków istnieje możliwość bezpośredniego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Zaznaczamy, że szkolenie ISO 45001 może mieć charakter zamknięty. Po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu warunków współpracy jesteśmy w stanie przeprowadzić kurs również w siedzibie danego przedsiębiorstwa.

Szkolenia norma ISO 45001 – ogólny zarys planów szkoleniowych

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 daje pewność Organizacji, że jest zgodna z obowiązującym prawem, monitoruje wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na jej działalność oraz potencjalnie chroni życie pracowników, zmniejszają ilość wypadków, koszty z nimi związane i podwyższa morale pracowników.

Szkolenia związane z System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zapoznają z wymaganiami normy ISO 45001:2018, m.in. dotyczącymi:

 • kontekstu organizacji,
 • potrzeb i oczekiwań pracowników i innych stron zainteresowanych,
 • roli kierownictwa,
 • konsultacji i współudziału pracowników,
 • planowania (w tym zarządzania ryzykami i szansami),
 • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących bhp,
 • monitorowania, pomiarów, analiz i ocen,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Szkolenia ISO 45001 – cele

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZBiHP jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018.

Szkolenia ISO 45001 skierowane są do:

 • pracowników, którym powierzono zadanie transformacji posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy do wymagań nowej normy ISO 45001,
 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 45001:2018,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie opisywanych szkoleń ISO 45001 zachęcamy do nawiązania kontaktu telefonicznego.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl