Szkolenie kadry placówki z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności