Kategoria: Aktualności

23 Lip
dofinansowanie na poprawę BHP

“Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

“Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” Termin Ogłoszenie naboru: wkrótce!!! Dla kogo? Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki. ·        nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne; ·        nie zalega z opłacaniem podatków; ·        nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w […]

21 Lip
rozporządzenie MZ 8 lipca

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r.

Dnia 1 sierpnia 2020 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1255), które wprowadza istotne zmiany, m.in.: Uwzględniono kwestię realizowania porad przy użyciu środków łączności teleinformatycznej. Usunięto zapisy precyzujące skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego na wyposażeniu […]

28 Kwi
nowe rozporządzenie MZ

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (z dnia 6 kwietnia 2020 r. – Dz.U. z 2020r. poz. 666), które wprowadza istotne zmiany, m.in.: Dokumentacja medyczna ma być prowadzona w postaci elektronicznej. Wyjątek stanowią dokumenty, które przewidziane są […]

09 Kwi
przesunięcie terminu BDO

Przesunięcie terminu ewidencji w BDO!

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady […]

18 Mar
pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Obejmuje ona stopniowo: – od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., […]

17 Mar
Nowy formularz

Nowy formularz środowiskowy!

Nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska! Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat! Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje: 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do […]

11 Mar
dokumentacja pracownicza 2019

Prosta spółka akcyjna termin wejścia w życie przesunięty o rok…

Wejście w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej miało nastąpić 1 marca 2020 r. Jednak termin przepisów został przesunięty o 12 miesięcy. Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych prostej spółki akcyjnej było bardzo wyczekiwanie przez tzw. przedsiębiorstwa start-up’ów. Których celem jest pozyskanie nowego rynku dla swojego produktu. Odniesienie sukcesu w szybkim tempie( firmy w postaci prostej […]

10 Mar
norma ISO 45001

Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szukasz sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa w Twojej organizacji? Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, kierownikiem, czy pracownikiem na pewno zależy Ci na dobrych i bezpiecznych warunkach pracy. Jedną z metod osiągnięcia bezpiecznych warunków pracy jest wdrożenie systemu zarządzania. Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy została opracowana po to, aby […]

09 Mar
Świadczenia wypadek przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH   Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia […]

06 Mar
nowy projekt PARP

Nowy projekt PARP

Kompetencje dla sektorów wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami. Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw: – mikro – małych – średnich – dużych Usługami refundowanymi są szkolenia, doradztwo i studia […]