Kategoria: Aktualności

18 Mar
pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Obejmuje ona stopniowo: – od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., […]

17 Mar
Nowy formularz

Nowy formularz środowiskowy!

Nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska! Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat! Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje: 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do […]

11 Mar
dokumentacja pracownicza 2019

Prosta spółka akcyjna termin wejścia w życie przesunięty o rok…

Wejście w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej miało nastąpić 1 marca 2020 r. Jednak termin przepisów został przesunięty o 12 miesięcy. Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych prostej spółki akcyjnej było bardzo wyczekiwanie przez tzw. przedsiębiorstwa start-up’ów. Których celem jest pozyskanie nowego rynku dla swojego produktu. Odniesienie sukcesu w szybkim tempie( firmy w postaci prostej […]

10 Mar
norma ISO 45001

Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szukasz sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa w Twojej organizacji? Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, kierownikiem, czy pracownikiem na pewno zależy Ci na dobrych i bezpiecznych warunkach pracy. Jedną z metod osiągnięcia bezpiecznych warunków pracy jest wdrożenie systemu zarządzania. Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy została opracowana po to, aby […]

09 Mar
Świadczenia wypadek przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH   Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia […]

06 Mar
nowy projekt PARP

Nowy projekt PARP

Kompetencje dla sektorów wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami. Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw: – mikro – małych – średnich – dużych Usługami refundowanymi są szkolenia, doradztwo i studia […]

04 Mar
segregacja odpadów wskazówki

Praktyczne wskazówki na segregację odpadów w firmie

Każde przedsiębiorstwo generuje odpady i z tym problemem musi sobie radzić. Właściwe rozwiązania w zakresie segregowania odpadami w firmie oraz recykling odpadów, mają istotne przełożenie na: – sytuację finansową firmy – konkurencyjność – wizerunek w oczach potencjalnych konsumentów Podstawą segregacji odpadów w firmie jest: 1)  dobre wyszkolenie personelu, który musi posiąść wiedzę jak klasyfikować odpady […]

03 Mar
specustawa koronawirus

Sejm uchwalił specustawę w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

Sejm uchwalił specustawę w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem Co przewiduje specustawa? Zakłada, że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie z domu. Reguluje kwestie dotyczące ewentualnego zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka i stwarza rodzicom możliwość pozostania w domu z dziećmi. Będzie im wówczas przysługiwało 14-dniowe świadczenie opiekuńcze. Ustawa zakłada możliwość […]

02 Mar
ograniczenie ryzyka skaleczenia

Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko skaleczenia się ostrym narzędziem przez pracownika?

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 696) pracodawca zobowiązany jest do: Dokonania oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew. […]

28 Lut
niebezpieczne czynniki biologiczne

Niebezpieczne czynniki biologiczne

Pracodawca jest obowiązany do: unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzo­nej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biolo­gicznym   prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej,   ograniczania liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na dzia­łanie szkodliwego czynnika biologicznego,   projektowania procesu […]