Kategoria: Aktualności

11 mar

Poprzez zaufanie dajemy bufor bezpieczeństwa!

O tym, jak podjęte ryzyko i decyzje w przeszłości wpłynęły na losy firmy, która niesie pomoc przedsiębiorcom – rozmawiamy z Anetą Kłunduk – Prezesem Przedsiębiorstwa Konsultingowego AGM Sp. z. o.o. – Jak wyglądały Pani pierwsze kroki w branży konsultingowej? – Pamiętam, że bardzo bałam się samodzielnie konsultować i szkolić, bo nie wiedziałam, czy jestem wystarczająco […]

18 gru
poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

RPO WSL 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (389/20)  Nabór 28.12.2020 do 24.02.2021       Dla kogo? O dofinansowanie mogą występować podmioty wykonujące działalność leczniczą (szpitale, jednostki systemu ratownictwa medycznego)w rozumieniu ustawy o działalności […]

20 lis

Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: usługi doradcze

Projekt Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: usługi doradcze  Termin do którego można składać wnioski 31 grudzień 2020 r. do godz. 12:00:00 (do południa)       Dla kogo? W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 […]

17 lis

PARP: Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus

Projekt Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus    Cel konkursu Dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).       Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą […]

22 paź

“FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO dla województwa kujawsko- pomorskiego”

Nr naboru: 4/FWI/2020 FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO Termin składania wniosków: od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 09 listopada 2020 r. Dla kogo? O powierzenie grantu w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi: posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzące działalność na terenie powiatów: Lp. POWIAT […]

19 paź

“3.3 Innowacje w MŚP- płynność finansowa dla Twojej firmy w związku z COVID-19 dla województwa mazowieckiego”

RPO WM 2014-2020 3.3 3.3 Innowacje w MŚP- Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19. Termin składania wniosków: od dnia 14 października 2020 r. do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15.00. Dla kogo? W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który łącznie […]

23 lip
dofinansowanie na poprawę BHP

“Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

“Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” Termin Ogłoszenie naboru: wkrótce!!! Dla kogo? Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki. ·        nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne; ·        nie zalega z opłacaniem podatków; ·        nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w […]

21 lip
rozporządzenie MZ 8 lipca

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r.

Dnia 1 sierpnia 2020 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1255), które wprowadza istotne zmiany, m.in.: Uwzględniono kwestię realizowania porad przy użyciu środków łączności teleinformatycznej. Usunięto zapisy precyzujące skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego na wyposażeniu […]

28 kw.
nowe rozporządzenie MZ

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dnia 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (z dnia 6 kwietnia 2020 r. – Dz.U. z 2020r. poz. 666), które wprowadza istotne zmiany, m.in.: Dokumentacja medyczna ma być prowadzona w postaci elektronicznej. Wyjątek stanowią dokumenty, które przewidziane są […]

09 kw.
przesunięcie terminu BDO

Przesunięcie terminu ewidencji w BDO!

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady […]