BHP/PPOŻ

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, głównie poprzez zorganizowanie pracy w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo i higienę. Powinien też zadbać, aby w miejscu wykonywania pracy stosowano się do ogólnie przyjętych przepisów prawa regulujących jej bezpieczeństwo.

Usługi BHP

Spora część przedsiębiorców ze względu na wygodę i (niejednokrotnie) czynnik ekonomiczny, decyduje się na powierzenie zadań dotykających sfery BHP firmie zewnętrznej, takiej jak nasza (tzw. outsourcing bhp). Nasi eksperci, po przeprowadzeniu wywiadu weryfikującego Państwa oczekiwania, każdorazowo opracowują zindywidualizowany schemat proponowanej współpracy.

Oferta obsługi BHP  przybierać może formę pakietu, elastycznie dopasowanego do Państwa indywidualnych preferencji.

Obsługa BHP

Na życzenie Klienta przejmujemy także zewnętrznie funkcje służb BHP, gwarantując Państwu tym samym pełną i kompleksową obsługę w zakresie szkoleń, tworzenia i uzupełniania dokumentacji pracowniczej, analizy stanu przedsiębiorstwa w kontekście wymagań prawnych dla prowadzonej działalności, inspekcji i nadzoru stanowisk pracy.

Pakiet usług w ramach obsługi BHP firmy:

Dzięki stałej współpracy gwarantujemy optymalizację kosztów związanych ze utrzymaniem standardów BHP w przedsiębiorstwach – ze względu na elastycznie dostosowany pakiet usług, precyzyjnie trafiający w potrzeby Klienta.

Usługi PPOŻ

Proponujemy także usługi PPOŻ, a więc dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych. Posiadamy odpowiednią wiedzę, by zaproponować Klientom możliwie jak najlepsze rozwiązania. Proponowany przez nas outsourcing BHP jest oparty na specjalistycznej wiedzy naszych pracowników, którzy od lat zajmują się zagadnieniami z tego zakresu. Proponujemy również konkurencyjne ceny. Wszelkie usługi BHP dotyczą aktualnie obowiązującego prawa.

AGM Konsulting – profesjonalna obsługa BHP i PPOŻ

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl