BHP

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, głównie poprzez zorganizowanie pracy w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo i higienę. Powinien też zadbać, aby w miejscu wykonywania pracy stosowano się do ogólnoprzyjętych przepisów prawa regulujących jej bezpieczeństwo.

Spora część przedsiębiorców ze względu na wygodę i (niejednokrotnie) czynnik ekonomiczny, decyduje się na powierzenie zadań dotykających sfery BHP firmie zewnętrznej, takiej jak nasza. Nasi eksperci, po przeprowadzeniu wywiadu weryfikującego Państwa oczekiwania, każdorazowo opracowują zindywidualizowany schemat proponowanej współpracy.

Oferta obsługi BHP  przybierać może formę pakietu, elastycznie dopasowanego do Państwa indywidualnych preferencji.

Na życzenie Klienta przejmujemy także zewnętrznie funkcje służ BHP, gwarantując Państwu tym samym pełną i kompleksową obsługę w zakresie szkoleń, tworzenia i uzupełniania dokumentacji pracowniczej, analizy stanu przedsiębiorstwa w kontekście wymagań prawnych dla prowadzonej działalności, inspekcji i nadzoru stanowisk pracy.

Pakiet usług w ramach obsługi BHP firmy:

Dzięki stałej współpracy gwarantujemy optymalizację kosztów związanych ze utrzymaniem standardów BHP w przedsiębiorstwach – ze względu na elastycznie dostosowany pakiet usług, precyzyjnie trafiający w potrzeby Klienta.