Polityka bezpieczeństwa informacji

Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” podczas świadczenia usług konsultingowych, doradczych i szkoleniowych w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania; usług w zakresie przygotowania organizacji do uzyskania znaku CE; uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia; przeprowadzania badania ankietowego pacjentów podmiotów leczniczych; doradztwa, szkolenia i nadzoru w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami; doradztwa i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; obsługi kadrowej; pozyskiwania dotacji; doradztwa technicznego; doradztwa i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji;
a także organizowania szkoleń otwartych i zamkniętych
pragnie zagwarantować zachowanie pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji dotyczących danych osobowych.

Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Właściciela
i Dyrektora Zarządzającego/Pełnomocnika, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” i leży w kompetencjach osób w nim zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

Zakład zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

  • zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi wymaganiami prawnymi
    i regulacyjnymi,
  • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,
  • stałe podnoszenie świadomości pracowników,
  • zmniejszanie ryzyka utraty informacji,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela i Dyrektora Zarządzającego/Pełnomocnika oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji będę realizować wspólnie
z pracownikami, dbając o jej aktualność.

 

 

20.01.2017 r.