Doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Doradztwo techniczne dla spawalnictwa jest jednym z kluczowych aspektów związanych z branżą spawalniczą. Organizowane przez nas szkolenia każdorazowo potwierdzone są certyfikatami ich ukończenia, natomiast wszelkie posiadane już certyfikaty weryfikujemy na życzenie Klientów.

Oferujemy Państwu swoje usługi z zakresu badań niszczących, nieniszczących oraz oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych i elementów spawanych. Nasze usługi cechuje wysoka jakość, wiedza techniczna oraz wykształcenie. Współpracujemy z laboratoriami badawczymi, które posiadają certyfikowany sprzęt badawczy oraz wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z ISO/IEC 17025:2005.

 

BADANIA NIENISZCZĄCE (NDT)

Badania nieniszczące (NDT) pozwalają na weryfikację stanu istniejącej konstrukcji oraz dokonywanie na tej podstawie prognozy dotyczącej jej trwałości, oceny jakości wykonania oraz bezpiecznego użytkowania. Najistotniejszą przewagą NDT jest możliwość ustalenia parametrów i szczegółowego opisu fizycznego badanego materiału na każdym etapie produkcji.

Badania NDT wykorzystują metody, które nie wpływają na zdolności wytrzymałościowe i eksploatacyjne badanych konstrukcji, a podczas przeprowadzania badania próbka nie ulega jakiemukolwiek zniszczeniu, w przeciwieństwie do badań niszczących.

Metody badania:

 • wizualna VT;
 • penetracyjna PT;
 • magnetyczno- proszkowa MT;
 • radiograficzna RT;
 • ultradźwiękowa UT.

 

BADANIA NISZCZĄCE

W zakresie badań niszczących wyróżniamy:

 • badania udarności;
 • badania wytrzymałości;
 • badania twardości i mikrotwardości;
 • badania korozyjne.

 

Prowadzimy badania NDT w zakresie:

 • odlewów, odkuwek, materiałów kompozytowych;
 • konstrukcji spawanych, zbiorników, mostów, hal;
 • złączy spawanych, zgrzewanych, klejonych;
 • badania spoin, stali.

 

 

Poza badaniami, naszym klientom zapewniamy wsparcie techniczne, nadzór NDT III stopnia, nadzór oraz doradztwo w procesach spawalniczych, przeprowadzamy ekspertyzy, tworzymy dokumentacje.

 

EKSPERTYZA

Szczegółowa analiza w stosunku do:

 • oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych, wież, masztów, urządzeń ciśnieniowych;
 • pomiarów geodezyjnych;
 • norm i przepisów;
 • doradztwa w trakcie kontroli.

 

NADZÓR NAD BADANIAMI NDT III STOPNIA

Usługę nadzoru proponujemy w zakresie:

 • kontroli jakości badań;
 • opracowania planów dotyczących jakości oraz badań;
 • omówienia norm i przepisów.

 

DORADZTWO I NADZÓR PROCESÓW SPAWALNICZYCH

W zakresie:

 • przygotowania instrukcji technologicznych;
 • przygotowania uprawnień spawaczy i operatorów;
 • przygotowania zakładu do certyfikacji zgodnie z PN- EN 3834;
 • wsparcia podczas auditu certyfikującego (lub sprawdzającego);
 • wdrażania technologii spawalniczych;
 • przygotowania dokumentacji spawalniczej;
 • prowadzenia inspektoratu IWE/EWE oraz IWI;
 • kontroli procesów spawalniczych w oparciu o wytyczne normy PN- EN 14731.

Mam nadzieję, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie i będziemy mieli przyjemność pracować dla Państwa.

 

W razie jakichkolwiek nurtujących pytań czy niejasności prosimy o kontakt.