Doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa

Szanowni Państwo, do tej pory wszystkie usługi doradcze świadczone przez naszą firmę wykonywane były bezpośrednio, w czasie osobistego kontaktu z klientem. Jednak ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, wszystkie świadczone przez nas na rzecz Państwa usługi dostępne są także w formie e-learningu oraz wideo konferencji, wykorzystujących najnowsze technologie.

Istotna rola doradztwa technicznego

Doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania całej branży spawalniczej. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas szkolenia z zakresu spawalnictwa odbywały się zgodnie z jak najwyższymi standardami. Dodatkowo po ukończeniu naszego kursu otrzymują Państwo stosowny certyfikat, poświadczający w sposób rzetelny posiadaną wiedzę i umiejętności.

Dzięki naszej wiedzy i umiejętnościom możemy zaoferować Państwu szeroki zakres usług związanych z badaniami nieniszczącymi oraz niszczącymi. Ponadto dokonujemy szczegółowej oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych i elementów spawanych. Dla zwiększenia jakości naszych usług podejmujemy współpracę z najlepszymi laboratoriami w kraju, które posiadają wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z ISO/ IEC 17025, a także wykorzystujemy najwyżej jakości sprzęt badawczy.

Badania nieniszczące (NDT)

Badania nieniszczące (NDT) stosowane są przede wszystkim wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba weryfikacja stanu istniejącej już konstrukcji. Ocenie poddawana jest przede wszystkim trwałość, jakość wykonania, a także bezpieczeństwo użytkowania. W czasie prowadzenia nieniszczących badań NDT stosujemy następujące metody:

 • wizualną (VT),
 • penetracyjną (PT),
 • magnetyczno-proszkową (MT),
 • radiograficzną (RT),
 • ultradźwiękową (UT).

Warto zaznaczyć, że powyższe metody nie mają wpływu na zdolności wytrzymałościowe i eksploatacyjne poddawanych badaniu konstrukcji.

Badania nieniszczące wykonujemy na następujących elementach:

 • odlewach oraz odkuwkach materiałów kompozytowych;
 • konstrukcjach spawanych stosowanych przede wszystkim przy mostach, halach oraz różnego rodzaju zbiornikach;
 • złączach spawanych;
 • złączach zgrzewanych;
 • złączach klejonych;
 • spoinach stalowych.

Badania niszczące

Prowadzone przez nas na Państwa życzenie badania niszczące odnoszą się przede wszystkim do badań związanych z udarnością, wytrzymałością, twardością, mikrotwardością oraz korozją. Podczas wykonywania tych badań, wykorzystywane w nich próbki ulegają zniszczeniu. Ich celem jest sprawdzenie jakim zmianom ulegnie materiał w trakcie ekstremalnych obciążeń.

Kompleksowość usług

Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie, a Państwo otrzymali dokładnie to, czego od nas oczekujecie. Dlatego też poza badaniami niszczącymi i nieniszczącymi zajmujemy się również:

 • wsparciem technicznym,
 • nadzorem NDT III stopnia,
 • nadzorem oraz doradztwem na każdym etapie przebiegu procesów spawalniczych,
 • prowadzeniem szczegółowych ekspertyz,
 • tworzeniem kompletnej i wartościowej dokumentacji.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy  Państwa do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na każde pytanie i rozwiążemy wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii technicznych związanych ze spawalnictwem.

Mam nadzieję, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie i będziemy mieli przyjemność pracować dla Państwa.

W razie jakichkolwiek nurtujących pytań czy niejasności prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl