Szkolenie ISO/IEC 17025:2018

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO/IEC 17025:2018:

System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 promuje zaufanie do działalności laboratoriów.

Szkolenia związane z System Zarządzania zapoznają z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018, m.in. dotyczącymi:

 • kompetencji, bezstronności oraz spójnego działania laboratoriów,
 • zasobów (w postaci wyposażenia czy zasobów ludzkich)
 • pobierania próbek,
 • postępowania z obiektami do badań lub wzorcowań,
 • zapisów technicznych,
 • potwierdzania ważności wyników,
 • raportowania wyników,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania.

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania.

Profesjonalne przedsiębiorstwa coraz częściej kładą duży nacisk na jakość i częstotliwość szkoleń w zakresie norm ISO. Nie ulega wątpliwości, że posiadanie certyfikatu w danym obszarze tematycznym świadczy o wysokich kompetencjach usługodawców/sprzedawców, co przekłada się na zwiększenie renomy firmy.

Certyfikacja ISO niesie wiele korzyści zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i klientów. Właściciele firm mogą cieszyć się większym zaufaniem wśród konsumentów oraz zyskują rzeczywiste potwierdzenie wysokiego standardu usług lub produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwa. W AGM Konsulting zajmujemy się organizacją szkoleń ISO 17025.

 

ISO 17025 – szkolenie | nasza oferta

Tworząc szkolenia dotyczące ISO 17025 wyróżniliśmy trzy główne obszary tematyczne. Dotyczą one wymagań norm Systemu Zarządzania Jakością w laboratoriach badawczych, pełnomocnictwa/koordynacji Systemu Zarządzania, a także stanowiska Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania. Osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w konkretnym obszarze, mogą swobodnie wybrać interesującą ich tematykę.

Zapewniamy możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta. Od jakiegoś czasu oferujemy również kursy w formie e-learningowej na temat ISO 17025. Szkolenie online to doskonała propozycja dla firm, które z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na stacjonarną obecność w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”.

 

Szkolenie ISO 17025 – zakres tematyczny kursów

Zakres tematyczny różni się w zależności od rodzaju szkolenia. Kursy związane z Systemem Zarządzania kompleksowo zapoznają osoby biorące w nich udział z wymaganiami ISO 17025. Nasi szkoleniowcy poruszają takie zagadnienia jak: kompetencje i bezstronność laboratoriów, zasoby ludzkie i elementy wyposażenia, raportowanie wyników czy postępowanie z obiektami do wzorcowania lub badania.

W przypadku szkolenia na Audytora Wewnętrznego kursanci otrzymują szczegółową wiedzę na temat sposobu przeprowadzania audytu i szeregu wymagań, które powinny zostać spełnione przez osobę zajmującą tego typu stanowisko. Szkolenia ISO 17025 w odniesieniu do funkcji Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym oraz wzorcującym dotyczą m.in. zasad audytowania, przygotowywania dokumentacji około audytowych czy kompetencji i obowiązków osób pracujących na tych stanowiskach.

 

Szkolenie, 17025 ISO – dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas kursów znajdują się na stronie internetowej AGM Konsulting. Po wybraniu konkretnego obszaru tematycznego można zapoznać się z kwestiami dotyczącymi ceny, formy, terminu, miejsca i programu szkolenia. Stworzyliśmy także dedykowany formularz zgłoszeniowy, który ułatwi Państwu proces zapisu na kurs.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do oferowanej usługi serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego. Współpraca z naszą firmą to gwarancja profesjonalnego podejścia do sposobu prowadzenia kursów oraz wysokich kompetencji kadry szkoleniowej.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl