Szkolenia rozwojowe

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach rozwojowych organizowanych przez naszą firmę w tematach:

Szkolenia z funduszy unijnych

Specjalista ds. funduszy unijnych

Popularne szkolenia rozwojowe w naszej ofercie są związane ze środkami, które można pozyskać z Unii Europejskiej. Szkolimy specjalistów ds. funduszy unijnych. Oferta jest skierowana do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków finansowych z tego źródła.

Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować projekt zgodnie z wszelkimi wymogami, jak opracować wniosek o dofinansowanie czy, jak skutecznie zarządzać funduszami po ich otrzymaniu. Omawiane są również różne źródła finansowania dostępne w ramach programów Unii Europejskiej.

Fundusze Unijne 2014-2020

To szkolenie skupia się na specyfice programów finansowanych z funduszy unijnych w okresie 2014-2020. Uczestnicy dowiedzą się, jakie istnieją programy wsparcia, jakie są kryteria aplikacji o dofinansowanie czy, jak przygotować wniosek o dotację. Omówieniu podlegają również zasady rozliczania projektów oraz monitorowania wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

Inne szkolenia rozwojowe dla pracowników

Zarządzanie projektem

To kurs skierowany do osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami. Przedsiębiorcy często wybierają tę propozycję jako szkolenia rozwojowe dla pracowników. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, realizacji czy monitorowania projektów.

Omawiane są narzędzia i techniki zarządzania projektami, takie jak tworzenie harmonogramów, alokacja zasobów, monitorowanie postępów oraz rozwiązywanie różnych problemów.

Warsztat wizażu i autoprezentacji

Warsztaty mają na celu pomóc uczestnikom w poprawie wyglądu i umiejętności związanych z ich prezencją. Podczas szkolenia omawiane są różne aspekty związane z wizażem, takie jak dobór odpowiedniego makijażu, fryzury, stylizacji ubioru czy dbanie o pielęgnację skóry.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie prezentować siebie oraz swoje umiejętności w różnych sytuacjach – zarówno w obszarze zawodowym, jak i w życiu prywatnym.

Tworzenie profesjonalnego wizerunku Pedagoga/Nauczyciela

To szkolenie skierowane jest do pedagogów i nauczycieli, którzy chcą zbudować profesjonalny wizerunek w swojej pracy. Program obejmuje tematy związane z komunikacją z uczniami, rodzicami oraz innymi członkami społeczności szkolnej.

Uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać umiejętności interpersonalne, jak efektywnie komunikować się z różnymi grupami docelowymi oraz, jak budować pozytywne relacje w środowisku edukacyjnym.

Szkolenie dla kadry menadżerskiej i pracowników

To szkolenie jest przeznaczone dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz dla pracowników, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu zarządzania. Uczestnicy zdobędą narzędzia i techniki pomocne w skutecznym zarządzaniu ludźmi czy osiąganiu celów ustanowionych przez organizację.

Organizacja czasu pracy własnej

W tym przypadku szkolenie rozwojowe skupia się na efektywnym zarządzaniu czasem i umiejętnościach organizacyjnych. Uczestnicy poznają różne techniki planowania, priorytetyzacji zadań oraz skutecznego wykorzystywania czasu. Omawiane są również strategie radzenia sobie ze stresem, eliminowania tzw. rozpraszaczy czy tworzenia harmonogramów pracy.