Szkolenia

Wychodząc naprzeciw zmiennym potrzebom Klientów na bieżąco aktualizujemy naszą ofertę szkoleń otwartych i zamkniętych. Przy ich realizacji korzystamy z bogatego zaplecza własnej kadry trenerskiej oraz firm współpracujących. Oferujemy szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe.

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami szkoleń:

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Szkolenia BHP
Szkolenia BHP
wstępne oraz okresowe
Szkolenia z norm
Szkolenia z norm
Szkolenia środowiskowe
Szkolenia środowiskowe
Szkolenia rozwojowe
Szkolenia rozwojowe
Inne szkolenia
Inne szkolenia w zależności
od indywidualnych potrzeb
klienta
Szkolenia dla podmiotów medycznych
Szkolenia dla podmiotów
świadczących usługi
medyczne
Szkolenia językowe
Szkolenia językowe
Akademia Managera
Akademia Managera
- szkolenia dla Kierowników
Działu Sprzedaży
Szkolenia z efektywności energetycznej
Szkolenia z efektywności
energetycznej

Aby zapoznać się z terminami szkoleń kliknij w Harmonogram szkoleń
Zainteresowanych zapraszamy do przesłania uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@agm-konsulting.pl lub faxem
na nr 32 331 61 76.

Jesteśmy firmą dynamicznie zwiększającą swoje kompetencje w zakresie świadczonych usług szkoleniowych, czego odzwierciedleniem są kolejne wyróżnienia, certyfikaty, a także wpisy do rejestrów szkoleniowych.

W kwietniu 2013 roku otrzymaliśmy wpisy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr 2.24/00097/2013, umożliwiający nam na współpracę z Urzędami Pracy, Instytucjami Państwowymi, a jednocześnie potwierdzający naszą wiarygodność
w zakresie oferowanych usług szkoleniowych.

Dodatkowo posiadamy wpis do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której celem nadrzędnym jest ustalanie i monitorowanie standardów działalności szkoleniowej oraz przestrzeganie kodeksu etycznego.

Zależy nam, aby jakość naszych usług szkoleniowych była zawsze na wysokim poziomie, dlatego wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 29990:2010 w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia. Jednostką certyfikującą nas była Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

Certyfikat EN ISO 29990:2010