Szkolenia

Wychodząc naprzeciw zmiennym potrzebom Klientów na bieżąco aktualizujemy naszą ofertę szkoleń otwartych i zamkniętych. Przy ich realizacji korzystamy z bogatego zaplecza własnej kardy trenerskiej oraz firm współpracujących. Oferujemy szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe.

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami szkoleń:

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Szkolenia BHP
Szkolenia BHP
wstępne oraz okresowe
Szkolenia z norm
Szkolenia z norm
Szkolenia środowiskowe
Szkolenia środowiskowe
Szkolenia produkcyjne
Szkolenia produkcyjne
Szkolenia rozwojowe
Szkolenia rozwojowe
Szkolenia dla podmiotów medycznych
Szkolenia dla podmiotów
świadczących usługi
medyczne
Szkolenia językowe
Szkolenia językowe
Inne szkolenia
Inne szkolenia w zależności
od indywidualnych potrzeb
klienta
Szkolenia z efektywności energetycznej
Szkolenia z efektywności
energetycznej
Akademia Managera
Akademia Managera
- szkolenia dla Kierowników
Działu Sprzedaży

Aby zapoznać się z terminami szkoleń kliknij w Harmonogram szkoleń
Zainteresowanych zapraszamy do przesłania uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@agm-konsulting.pl lub faxem
na nr 32 331 61 76.

Jesteśmy firmą dynamicznie zwiększającą swoje kompetencje w zakresie świadczonych usług szkoleniowych, czego odzwierciedleniem są kolejne wyróżnienia, certyfikaty, a także wpisy do rejestrów szkoleniowych.

W kwietniu 2013 roku otrzymaliśmy wpisy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr 2.24/00097/2013, umożliwiający nam na współpracę z Urzędami Pracy, Instytucjami Państwowymi, a jednocześnie potwierdzający naszą wiarygodność
w zakresie oferowanych usług szkoleniowych.

Dodatkowo posiadamy wpis do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której celem nadrzędnym jest ustalanie i monitorowanie standardów działalności szkoleniowej oraz przestrzeganie kodeksu etycznego.

Zależy nam, aby jakość naszych usług szkoleniowych była zawsze na wysokim poziomie, dlatego wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 29990:2010 w zakresie usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia. Jednostką certyfikującą nas była Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

Certyfikat EN ISO 29990:2010