Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Chcesz zorganizować szkolenia BHP dla pracowników? Twoi pracownicy muszą odbyć szkolenia okresowe bhp, lecz nie masz czasu
na szukanie innych firm?  Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla większości branż, począwszy od instruktażu ogólnego jak i stanowiskowego.

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

( art. 237 §1 Kodeksu Pracy )

Wykonujemy wstępne, okresowe szkolenia BHP dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników służb medycznych.

Szkolenia okresowe BHP – wstępne

Szkolenie BHP wstępne jest przeprowadzone w formie:

 •  instruktażu ogólnego,
 •  instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny  ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy – powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Sposoby przeprowadzania szkoleń:

 • w formie samokształcenia kierowanego,
 • seminarium – dostosowanie się do potrzeb klienta.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ds. BHP.

Szkolenia BHP prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej w naszej siedzibie lub w siedzibie Firmy zlecającej, w dogodnym dla Klienta terminie.

Szkolenia BHP Katowice  |  Szkolenia BHP Zabrze  |  Szkolenia BHP Gliwice  |  Szkolenia BHP Chorzów  |  Szkolenia BHP Sosnowiec  |

Szkolenia BHP Tarnowskie Góry  |  Szkolenia BHP Ruda Śląska  |  Szkolenia BHP Bytom |  Szkolenia BHP Dąbrowa Górnicza |

Szkolenia BHP JaworznoSzkolenia BHP TychySzkolenia BHP Mysłowice |  Szkolenia BHP Piekary Śląskie  |

Szkolenia BHP Radzionków  |  Szkolenia BHP Będzin  |

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl