Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Chcesz zorganizować szkolenia BHP dla pracowników? Twoi pracownicy muszą odbyć szkolenia okresowe bhp, lecz nie masz czasu
na szukanie innych firm?  Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla większości branż, począwszy od instruktażu ogólnego jak i stanowiskowego.

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

( art. 237 §1 Kodeksu Pracy )

Wykonujemy wstępne, okresowe szkolenia BHP dla:

  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służb medycznych.

SZKOLENIE WSTĘPNE

Szkolenie wstępne jest przeprowadzone w formie:

  •  instruktażu ogólnego,
  •  instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny  ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy – powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Sposoby przeprowadzania szkoleń:

  • w formie samokształcenia kierowanego,
  • seminarium – dostosowanie się do potrzeb klienta.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ds. BHP.

Szkolenia prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej w naszej siedzibie lub w siedzibie Firmy zlecającej, w dogodnym dla Klienta terminie.