Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Wymagania zgodne z rozporządzeniem ochrony danych osobowych (RODO)

Ochrona danych osobowych to ogół działań mających na celu zabezpieczenie informacji dotyczących osób fizycznych. Proces ten polega na zapewnieniu prywatności, poufności, integralności i dostępności tych danych, a także przestrzeganiu należytych praw dotyczących konkretnych jednostek, których one dotyczą.

Zastosowanie w praktyce skutecznej ochrony danych osobowych jest niezwykle istotne. Dzieje się tak ze względu na postęp cyfryzacji, intensywność gromadzenia wszelkich informacji oraz dynamiczną ich wymianę. Dlatego zainteresowanym przedsiębiorstwom i instytucjom proponujemy ofertę obejmującą szkolenia z ochrony danych osobowych.

Dokładnie opracowany plan pozwala na poruszenie wszystkich istotnych zagadnień związanych z tematem RODO. Szkolenie to umożliwia uczestnikom lepsze zrozumienie tego, jakie wymagania i regulacje ciążą na podmiotach zarządzających danymi osobowymi. Wiedza na ten temat jest niezwykle ważna, jako że może w przyszłości uchronić przed popełnianiem rażących błędów w tej dziedzinie.

Atrakcyjna cena, profesjonalne szkolenie – ochrona danych osobowych

W opinii wielu specjalistów szkolenie RODO jest absolutną podstawą w procesie rozporządzania danymi osobowymi. Powinny być bowiem zbierane i przetwarzane w określonym celu, który pozostaje jasny dla obu stron.

Podczas szkolenia RODO dla pracowników podkreślamy, że powinno się gromadzić tylko te dane, które są absolutnie niezbędne. Należy przy tym zwrócić uwagę na ich prawidłowość i aktualność, ale nie tylko.

Szkolenie RODO pozwala uczestnikom zrozumieć, jak podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami organizacja pozyskująca takie informacje musi również zabezpieczać je przed utratą, uszkodzeniem czy nieuprawnionym ujawnieniem.

Szkolenia RODO dla pracowników w naszej ofercie

Przeprowadzone przez specjalistów szkolenie z ochrony danych osobowych pozwala pracownikom zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat stosowanych w organizacji technik zabezpieczeń. Tym samym można dowiedzieć się, jak w prawidłowy sposób gromadzić, przechowywać i przetwarzać informacje.

Szkolenie RODO pozwala zrozumieć, jakie są potencjalne zagrożenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Specjalistyczna wiedza pozwala szybko podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wycieku informacji, utraty poufności czy nieautoryzowanego dostępu.

1. Cel szkolenia:

Zapoznanie się z wymaganiami dot. przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych (RODO).

2. Profil uczestników:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się przepisami prawnymi dot. ochrony danych osobowych (RODO).

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych
5. Cena: 700 zł netto za osobę
cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • poczęstunek,
 • 8 h lekcyjnych

 6. Program szkolenia:

 1. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – definicje, podstawowe pojęcia.
 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych – tzw. danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii (danych wrażliwych).
 3. Zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Najważniejsze podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych – Administrator Danych, podmiot przetwarzający, Inspektor Ochrony Danych.
 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych.
 6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 7. Zasady bezpiecznego udostępniania danych osobowych.
 8. Zasady powierzenia danych osobowych.
 9. Obowiązki Administratora Danych Osobowych.
 10. Obowiązki pracowników biorących udział w procesie przetwarzania danych osobowych.
 11. Zasady obsługi naruszeń i incydentów Ochrony Danych Osobowych, oraz analiza ryzyka przetwarzania.
 12. Zasady i sposoby zabezpieczenia danych osobowych.
 13. Ćwiczenia.
 14. Dyskusja.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl

   

  RODO – Szkolenie

   

  RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie w połowie 2018 roku. Rozporządzenie to wprowadziło szereg nowych obowiązków dotyczących przetwarzania danych, oraz ujednoliciło zasady w całej Unii Europejskiej.

  Szkolenie RODO jest skierowane głównie do przedsiębiorstw, które dysponują sporymi ilościami danych i chcą mieć pewność działań zgodnie z prawem. Ów szkolenie może też przydać się osobom, które chcą być świadomymi swoich praw. W każdym przypadku oferujemy pełen profesjonalizm i rzetelność. Jednocześnie zapewniamy, że nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, by podczas spotkań klient czuł się komfortowo i by panowała na nich miła atmosfera.

   

  Dlaczego jeszcze warto postawić na nasze szkolenie? Ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, a nieprzestrzeganie zasad może owocować dla przedsiębiorcy sporymi karami finansowymi, od których w prosty sposób można się ustrzec. W trakcie szkolenia omawiamy rzeczywiste problemy, również te przedstawione przez osoby szkolone.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników

  Szkolenie RODO odbywać się może w wybranym przez klienta miejscu i czasie. Nasza firma zapewnia nie tylko rzetelne wytłumaczenie wszystkich potrzebnych zagadnień, ale też zaoferowanie poczęstunku gościom i ćwiczenia, które pozwolą w praktyce poznać specyfikę rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

   

  Naszym głównym celem jest przede wszystkim zadowolenie klienta, dlatego do każdego podchodzimy indywidualnie. Nie bez powodu działamy od ponad dwudziestu lat i jesteśmy w stanie nieprzerwanie się rozwijać. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu odpowiedzi.

   

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!