Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Wymagania zgodne z rozporządzeniem ochrony danych osobowych (RODO)

 

1. Cel szkolenia:

Zapoznanie się z wymaganiami dot. przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych (RODO).

2. Profil uczestników:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się przepisami prawnymi dot. ochrony danych osobowych (RODO).

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych
5. Cena: 700 zł netto za osobę
cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • poczęstunek,
 • 8 h lekcyjnych

 6. Program szkolenia:

 1. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – definicje, podstawowe pojęcia.
 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych – tzw. danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii (danych wrażliwych).
 3. Zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Najważniejsze podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych – Administrator Danych, podmiot przetwarzający, Inspektor Ochrony Danych.
 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych.
 6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 7. Zasady bezpiecznego udostępniania danych osobowych.
 8. Zasady powierzenia danych osobowych.
 9. Obowiązki Administratora Danych Osobowych.
 10. Obowiązki pracowników biorących udział w procesie przetwarzania danych osobowych.
 11. Zasady obsługi naruszeń i incydentów Ochrony Danych Osobowych, oraz analiza ryzyka przetwarzania.
 12. Zasady i sposoby zabezpieczenia danych osobowych.
 13. Ćwiczenia.
 14. Dyskusja.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Państwo*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl

   

  RODO – Szkolenie

   

  RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie w połowie 2018 roku. Rozporządzenie to wprowadziło szereg nowych obowiązków dotyczących przetwarzania danych, oraz ujednoliciło zasady w całej Unii Europejskiej.

  Szkolenie RODO jest skierowane głównie do przedsiębiorstw, które dysponują sporymi ilościami danych i chcą mieć pewność działań zgodnie z prawem. Ów szkolenie może też przydać się osobom, które chcą być świadomymi swoich praw. W każdym przypadku oferujemy pełen profesjonalizm i rzetelność. Jednocześnie zapewniamy, że nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, by podczas spotkań klient czuł się komfortowo i by panowała na nich miła atmosfera.

   

  Dlaczego jeszcze warto postawić na nasze szkolenie? Ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, a nieprzestrzeganie zasad może owocować dla przedsiębiorcy sporymi karami finansowymi, od których w prosty sposób można się ustrzec. W trakcie szkolenia omawiamy rzeczywiste problemy, również te przedstawione przez osoby szkolone.

   

  Szkolenie RODO odbywać się może w wybranym przez klienta miejscu i czasie. Nasza firma zapewnia nie tylko rzetelne wytłumaczenie wszystkich potrzebnych zagadnień, ale też zaoferowanie poczęstunku gościom i ćwiczenia, które pozwolą w praktyce poznać specyfikę rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

   

  Naszym głównym celem jest przede wszystkim zadowolenie klienta, dlatego do każdego podchodzimy indywidualnie. Nie bez powodu działamy od ponad dwudziestu lat i jesteśmy w stanie nieprzerwanie się rozwijać. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu odpowiedzi.

   

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!