ISO 22000

ISO 22000

Norma PN-EN ISO 22000:2006 opisuje wymagania dla każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym oraz wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Uwzględniono w niej wszystkie zalecenia odnoszące się do systemu HACCP, włączając również wymagania tzw. Dobrej Praktyki Produkcyjnej/Dobrej Praktyki Higienicznej. Norma zawiera również wymagania dotyczące systemowego zarządzania organizacją.

Wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2006 powinni być zainteresowani przede wszystkim:

producenci pasz,
rolnicy,
producenci dodatków do żywności,
producenci żywności,
sieci handlowe,
żywienie publiczne (np. restauracje),
przedsiębiorstwa świadczące usługi sprzątania,
przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe,
przedsiębiorstwa świadczące usługi przechowywania i dystrybucji,
producenci wyposażenia,
producenci środków czystości,
producenci materiałów opakowaniowych,
przedsiębiorstwa świadczące usługi cateringowe,
przedsiębiorstwa świadczące usługi prania.

Korzyści z wdrożenia systemu zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2006:

zgodność z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw,
lepsza pozycja na rynku,
sprawniejsza organizacja przedsiębiorstwa,
poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
zwiększenie satysfakcji klienta poprzez skuteczne nadzorowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego, w tym przez doskonalenie samego systemu tego nadzoru.

Standard zawarty w nowej normie ISO 22000 może stanowić podstawę do certyfikacji.