ISO 22000

Wdrożenia ISO 22000 – co warto wiedzieć?

Norma PN-EN ISO 22000:2018 opisuje wymagania dla każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym oraz wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Uwzględniono w niej wszystkie zalecenia odnoszące się do systemu HACCP, włączając również wymagania tzw. Dobrej Praktyki Produkcyjnej/Dobrej Praktyki Higienicznej. Norma zawiera również wymagania dotyczące systemowego zarządzania organizacją.

Wdrożenie normy ISO 22000 – czym charakteryzuje się ta norma?

Wdrożenie normy ISO 22000 związane jest z przyjęciem podejścia procesowego oraz opartego na analizie ryzyka. Dzięki temu organizacje uczestniczące w łańcuchu żywnościowym mogą zarządzać swoją działalnością znacznie sprawniej i wydajniej. Na jakość przebiegających procesów oraz ich efekt ma natomiast wpływ wdrożenie środków zapobiegawczych, które pozwalają wyeliminować charakterystyczne dla branży zagrożenia.

Praktyka pokazuje, że wdrażanie ISO 22000 przynosi szereg korzyści, w tym te pod postacią lepszej jakości oferowanych wyrobów, a także możliwości sprawnego i efektywnego identyfikowania zagrożeń. Co ważne, normę tę można wprowadzić niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Gdzie konieczne jest wdrożenie normy ISO 22000?

Wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2018 powinni być zainteresowani przede wszystkim:

producenci pasz,
rolnicy,
producenci dodatków do żywności,
producenci żywności,
sieci handlowe,
żywienie publiczne (np. restauracje),
przedsiębiorstwa świadczące usługi sprzątania,
przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe,
przedsiębiorstwa świadczące usługi przechowywania i dystrybucji,
producenci wyposażenia,
producenci środków czystości,
producenci materiałów opakowaniowych,
przedsiębiorstwa świadczące usługi cateringowe,
przedsiębiorstwa świadczące usługi prania.

Wdrażanie ISO 22000 – jakie przynosi korzyści?

Korzyści z wdrożenia systemu zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2018:

zgodność z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw,
lepsza pozycja na rynku,
sprawniejsza organizacja przedsiębiorstwa,
poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
zwiększenie satysfakcji klienta poprzez skuteczne nadzorowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego, w tym przez doskonalenie samego systemu tego nadzoru.

Choć wdrożenia ISO 22000 nie są wymagane przez prawo, niewątpliwie przynoszą wiele korzyści w różnych kwestiach. Warto podkreślić, że norma ta jest uznawana międzynarodowo, a wykazanie z nią zgodności wskazuje na wysoką jakość oferty danej firmy. Taki stan rzeczy wiąże się natomiast z większym zaufaniem klienta w stosunku do proponowanych produktów.

Wdrożenia ISO 22000 z naszą firmą

Nasza firma pomaga przedsiębiorcom już od ponad 20 lat. Jej działalność związana jest z koniecznością ciągłego dokształcania się, aby móc świadczyć usługi wysokiej jakości. W naszej ofercie znajduje się również usługa mająca na celu ułatwienie wdrażania ISO 22000.

Pomagamy klientom dążyć do zgodności ze wspomnianą normą tak, aby mogli się prężnie rozwijać w nowej rzeczywistości rynkowej. Zarówno nasz sposób pracy, jak i proponowane rozwiązania są dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań przedsiębiorców. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015 i EN ISO 29990:2010, które potwierdzają wysoką jakość naszych usług, w tym tych związanych z wdrażaniem ISO 22000.

Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje, a w swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym. Dzięki proponowanej przez nas pomocy wdrożenie normy ISO 22000 przebiegnie bezproblemowo, sprawnie i da możliwość uzyskania odpowiedniego certyfikatu.

Standard zawarty w nowej normie ISO 22000 może stanowić podstawę do certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl