ISO 22000

ISO 22000

Norma PN-EN ISO 22000:2018 opisuje wymagania dla każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym oraz wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Uwzględniono w niej wszystkie zalecenia odnoszące się do systemu HACCP, włączając również wymagania tzw. Dobrej Praktyki Produkcyjnej/Dobrej Praktyki Higienicznej. Norma zawiera również wymagania dotyczące systemowego zarządzania organizacją.

Wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2018 powinni być zainteresowani przede wszystkim:

producenci pasz,
rolnicy,
producenci dodatków do żywności,
producenci żywności,
sieci handlowe,
żywienie publiczne (np. restauracje),
przedsiębiorstwa świadczące usługi sprzątania,
przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe,
przedsiębiorstwa świadczące usługi przechowywania i dystrybucji,
producenci wyposażenia,
producenci środków czystości,
producenci materiałów opakowaniowych,
przedsiębiorstwa świadczące usługi cateringowe,
przedsiębiorstwa świadczące usługi prania.

Korzyści z wdrożenia systemu zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2018:

zgodność z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw,
lepsza pozycja na rynku,
sprawniejsza organizacja przedsiębiorstwa,
poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
zwiększenie satysfakcji klienta poprzez skuteczne nadzorowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego, w tym przez doskonalenie samego systemu tego nadzoru.

Standard zawarty w nowej normie ISO 22000 może stanowić podstawę do certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl