Audyt placówki leczniczej pod kątem stopnia wdrożenia rozwiązań organizacyjnych

Szanowni Państwo;

w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tematem: informujemy, iż w katalogu naszych usług dla podmiotów medycznych pojawiła się NOWOŚĆ.

Jest to audyt placówki leczniczej pod kątem stopnia wdrożenia rozwiązań organizacyjnych, w celu spełnienia wytycznych dotyczących posiadania wewnętrznego systemu, określonego w Ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

W ramach działań audytowych proponujemy Państwu:

  1. ocenę infrastruktury placówki w trakcie wizji lokalnej,
  2. losowy przegląd prowadzonej dokumentacji medycznej pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa,
  3. losowy przegląd akt osobowych pod kątem ich kompletności oraz podnoszenia kompetencji przez personel, szczególnie z zakresu jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń,
  4. losowy przegląd dokumentacji dotyczącej funkcjonowania placówki (m.in. Regulaminu organizacyjnego i innych regulaminów, instrukcji, procedur),
  5. weryfikację sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
  6. weryfikację stosowanych rozwiązań służących identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  7. weryfikację stosowanych rozwiązań służących identyfikacji obszarów priorytetowych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  8. weryfikację sposobu określenia kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  9. weryfikację stosowanych rozwiązań służących monitorowaniu zdarzeń niepożądanych,
  10. weryfikację sposobu badania opinii pacjentów.

 

Dodatkowych informacji nt. kosztów oraz zakresu udzielamy pod numerem telefonu: +48 795 457 479