Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie to proces mający ogromne znaczenie nie tylko dla sprawnego funkcjonowania firmy, ale również dla jej wizerunku. Dlatego niezwykle istotne jest, by właściciele biznesów oraz odpowiedzialne za kwestie środowiskowe osoby zdawały sobie sprawę z kluczowych aspektów dotyczących tak ważnego zagadnienia.

W związku z tym przygotowaliśmy program szkolenia, na którym można zdobyć szereg przydatnych informacji, by w większym stopniu zadbać o podejmowanie kluczowych kroków w swojej firmie.

Co wpływa na wizerunek firmy?

Organizowane przez nas szkolenie jest rozwiązaniem dla wszystkich osób, którym zależy na sprawnym zarządzaniu firmą na każdej płaszczyźnie jej funkcjonowania. Podczas wydarzenia staramy się przekazywać wiedzę w klarowny sposób, by poruszane kwestie można było w skuteczny sposób przełożyć na rzeczywistość.

Zarządzenie środowiskiem to proces związany zarówno z planowaniem, organizowaniem, prowadzeniem, jak i kontrolowaniem działań połączonych z ochroną środowiska. Jego celem jest zadbanie o los naszej planety oraz ograniczenie zużywania surowców naturalnych. Natomiast nadrzędną kwestię stanowi redukcja oddziaływania firmy na przyrodę, co również wiąże się z wieloma korzyściami dla jej funkcjonowania.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z zarządzania środowiskiem?

Kompleksowe działania związane z omawianym na szkoleniu obszarem to nie tylko szereg zalet dla środowiska naturalnego, ale także dla sprawnego funkcjonowania firmy. Przede wszystkim odpowiednie czynności z tego zakresu wpływają na skuteczniejsze spełnianie oczekiwań klientów, a tym samym utrzymanie czy nawet poprawę wizerunku działalności gospodarczej.

Zarządzanie środowiskiem pozwala również na polepszenie wyników finansowych organizacji, co w dużej mierze jest wynikiem satysfakcji klientów korzystających z produktów lub usług.

Zarządzanie środowiskiem, szkolenie – cena

Znajdujące się w naszej ofercie szkolenie z zarządzania środowiskiem to rozwiązanie o korzystnej cenie, która nie nadwyręża budżetu. Zależy nam, by spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, co ma odzwierciedlenie również w koszcie udziału w proponowanym kursie.

Szkolenie z zarządzania środowiskiem – dlaczego my?

Wydarzenie cieszy się bardzo dobrymi opiniami ze strony uczestników, którzy doceniają je za profesjonalne podejście z naszej strony czy poruszanie wielu interesujących, a zarazem istotnych kwestii. Ponadto dokładamy wszelkich starań, by udzielić odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania i rozwiać wątpliwości związane z zarządzaniem środowiskiem w przedsiębiorstwie.

1. Cel szkolenia: zwiększenie konkurencyjności firmy – poprawa wizerunku firmy w oczach potencjalnych klientów i inwestorów

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za sprawy środowiskowe w firmie

3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 400 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

6. Program szkolenia:

1. Traktowanie zarządzania środowiskowego, jako jednego z priorytetów działalności firmy

2. Nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami stron zainteresowanych ochroną i polepszeniem stanu środowiska

3. Ustalenie wymogów i regulacji prawnych w zakresie środowiskowych aspektów działalności przedsiębiorstwa

4. Wzbudzenie i rozwinięcie zainteresowania pracowników problemami ochrony środowiska poprzez wyraźny podział obowiązków
i zakresu odpowiedzialności, szkolenia, samokształcenia itp.

5. Planowanie środowiskowe obejmujące cały cykl życia produktu

6. Opracowanie procedury dążenia do wyznaczonych poziomów działania

7.Zapewnienie koniecznych środków na cele organizacyjne, szkoleniowe, a także inwestycyjne

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl