Wdrożenia

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Projektowanie, wdrożenia i szkolenia w zakresie Systemów Zarządzania:

 1. PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
 2. PN-EN ISO 14001:2015, EMAS System Zarządzania Środowiskowego
 3. PN- EN ISO/IEC 27001:2017 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 4. PN-ISO 45001:2018  System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 5. PN-EN ISO 13485:2016 Wyroby Medyczne – Systemy Zarządzania Jakością
 6. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 7. PN-EN ISO 15189:2013 Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji
 8. HACCP, PN-EN ISO 22000:2006, IFS Logistics, IFS Food, BRC, Global Gap – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 9. Dobra Praktyka Dystrybucyjna w farmacji
 10. PN- EN 14065/RABC System kontroli skażenia biologicznego
 11. ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność
 12. ISO 28000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 13. ISO 29990:2010 Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia
 14. PN-EN ISO 50001:2012 System zarządzania energią
 15. PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP)
 16. SQAS:2015 System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości
 17. SCC:2011 System zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków
 18. PN-EN ISO 17100:2015 Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych
 19. IATF 16949:2016 Specyfikacja techniczna dla branży motoryzacyjnej
 20. AS/EN 9100 Bezpieczeństwo w branży lotniczej
 21. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)
 22. Standardy AQAP System Publikacji Standaryzacyjnej NATO
 23. Wewnętrzny System Kontroli (WSK)
 24. Inne standardy