Wdrożenia

Projektowanie, wdrożenia i szkolenia w zakresie Systemów Zarządzania:

 1. PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
 2. PN-EN ISO 14001:2015, EMAS System Zarządzania Środowiskowego
 3. PN- EN ISO/IEC 27001:2017 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 4. PN- N- 18001:2004 /OHSAS 18001:2007  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 5. PN-EN ISO 13485:2016 Wyroby Medyczne – Systemy Zarządzania Jakością
 6. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 7. PN-EN ISO 15189:2013 Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji
 8. HACCP, PN-EN ISO 22000:2006, IFS Logistics, IFS Food, BRC, Global Gap – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 9. Standardy Akredytacyjne w Placówkach Służby Zdrowia
 10. Dobra Praktyka Dystrybucyjna w farmacji
 11. PN- EN 14065/RABC System kontroli skażenia biologicznego
 12. ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność
 13. ISO 28000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 14. ISO 29990:2010 Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia
 15. PN-EN ISO 50001:2012 System zarządzania energią
 16. PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP)
 17. SQAS:2015 System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości
 18. SCC:2011 System zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków
 19. PN-EN ISO 17100:2015 Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych
 20. IATF 16949:2016 Specyfikacja techniczna dla branży motoryzacyjnej
 21. AS/EN 9100 Bezpieczeństwo w branży lotniczej
 22. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)
 23. Standardy AQAP System Publikacji Standaryzacyjnej NATO
 24. Wewnętrzny System Kontroli (WSK)
 25. Inne standardy