Kurs pierwszej pomocy Gliwice

Pierwsza pomoc jest kluczową umiejętnością, która może pomóc w uratowaniu życia drugiego człowieka. Dlatego w AGM proponujemy kursy pierwszej pomocy w Gliwicach, które pomogą Ci w zdobyciu podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu reagowania w momencie zagrożenia życia drugiej osoby. Przeprowadzeniem kursu zajmuje się wykwalifikowany ratownik medyczny, który posiada fachową wiedzę w tym temacie. Nie musisz martwić się o zrozumienie specjalistycznego materiału, ponieważ prowadzący przekaże Ci go w przystępny sposób, który na pewno będzie dla Ciebie jasny.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w Gliwicach

W szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie osoby dorosłe, które nie posiadają wykształcenia medycznego. Kurs połączony jest z ćwiczeniami, co pozwala na natychmiastowe przełożenie teorii na praktykę. Podczas spotkania otrzymasz wszelkie potrzebne materiały, a po odbyciu kursu stosowne zaświadczenie. W przerwie zostanie podany poczęstunek, który pozwoli Ci zebrać siły na dalszą część szkolenia. Nasza firma od dawna zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń, a zatrudniany przez nas personel jest wykwalifikowany, wykształcony i posiada specjalistyczną wiedzę, która umożliwia organizację profesjonalnych kursów.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w Gliwicach

Podczas szkolenia dowiesz się wiele na temat prawnych aspektów udzielania pierwszej pomocy, a także bezpieczeństwa wykonywania poszczególnych czynności. Poznasz także algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i BLS z użyciem defibrylatora. Dzięki poznaniu pozycji bezpiecznej zobaczysz, w jaki sposób powinieneś ułożyć poszkodowanego, aby nie dopuścić do pogorszenia się stanu jego zdrowia. Co więcej, prowadzący zajęcia ratownik medyczny poruszy tematy związane z zakrztuszeniem, omdleniem, urazami kręgosłupa , ranami czy krwotokami. Kolejnym tematem będą oparzenia oraz odmrożenia, a na końcu dowiesz się, jak radzić sobie w nagłych atakach padaczkowych i w przypadku zawału mięśnia sercowego.
Wszystkie te informacje umożliwiają udzielenie pierwszej pomocy, dzięki której możesz uratować życie poszkodowanej w wyniku nieszczęśliwego wydarzenia osoby. Dla wszystkich, którzy nie są z okolic Gliwic, proponujemy także szkolenia na platformie e-learningowej, a także w formie wideokonferencji. Dzięki takim formom nie musisz przebywać na terenie Górnego Śląska, a udział w szkoleniu możesz wziąć z wybranego przez Ciebie miejsca. Jedynym wymogiem jest dostęp do komputera lub telefonu oraz połączenie z internetem.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl