Oferta

Oferta

Oferta

Świadczymy usługi w następujących obszarach:

Projektowanie, wdrażanie i szkolenia w zakresie Systemów Zarządzania oraz doradztwo przy tworzeniu Standardów Akredytacyjnych.

Wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów zarządzania dla wielu branż, w powiązaniu z wiedzą, innowacyjnością
i otwartością na nowości – są gwarantami sprawnego przeprowadzenia analogicznych działań w Państwa organizacji. Oczywiście z uwzględnieniem wielkości firmy, skali działalności i specyfiki jej działania. Opracowana przez nas dokumentacja jest zawsze “szyta na miarę”. Dokumentację opracowujemy po analizie struktury Państwa firmy oraz ustaleniu reguł postępowania. Systemy Zarządzania, które powstają w wyniku naszej pracy są przejrzyste, czytelne i funkcjonalne, a przez to przyjazne pracownikom firmy.

Dotacje unijne

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne na wszystkich etapach: od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania, optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny, przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie. Każdy projekt jest dla nas równie ważny.

Ochrona środowiska

Dzięki naszej stałej obsłudze zyskujecie Państwo pewność profesjonalnego doradztwa, gwarantującego spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska. Działania te przyczynią się do zmniejszenia kosztów związanych z karami, podwyższonymi opłatami środowiskowymi, a także redukcji czasu poświęcanego na zgłębianie zagadnień
z zakresu ochrony środowiska. Powierzenie obsługi środowiskowej wyspecjalizowanej jednostce konsultingowej eliminuje konieczność zatrudnienia pracownika i ponoszenia kosztów z tym związanych. Obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy. Problem stanowi mnogość aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje, a także częsty brak jednoznacznej interpretacji.
My się na tym znamy i potrafimy Państwu pomóc.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Oferujemy kompleksową obsługę każdej firmy w zakresie bezpieczeństwa, gwarantując pracownikom bezpieczne warunki pracy, natomiast samemu pracodawcy poziom zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa kadrowa

Odpowiednio prowadzone dokumenty kadrowe pozwolą na zachowanie poufności danych, dzięki którym utrzymuje się właściwe relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Korzystając z naszych usług mają Państwo także możliwość dokładniej analizować strukturę kosztów i przychodów. Pomożemy w prowadzeniu teczek osobowych, administrowaniu urlopami, ewidencji absencji, rozliczaniu czasu pracy, monitorowaniu medycznych badań okresowych i szkoleń BHP i wielu innych. Pozwoli to Państwu uzyskać spokój oraz pewność, że Państwa kadry są prowadzone należycie.