Negocjacje – szkolenie skierowane do Kierowników oraz Specjalistów w dziale sprzedaży

Negocjacje – szkolenie skierowane do Kierowników oraz Specjalistów w dziale sprzedaży

1. Cel szkolenia: nabycie umiejętności negocjacyjnych, pozwalających uzyskać satysfakcjonujące efekty biznesowe. Podniesienie zdolności empatii oraz uzyskanie większej pewności siebie w kontaktach z kontrahentami.

2. Profil uczestników: właściciele firmy, dyrektorzy i kierownicy działu sprzedaży/marketingu.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

*możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Podstawy uczestnictwa w negocjacjach.

2. Cechy profesjonalnego i skutecznego negocjatora.

3. Ustalenie potrzeb i możliwości klienta.

4. Zdolność empatii oraz umiejętność słuchania.

5. Trudne sytuacje w procesie negocjacyjnym – emocje oraz „trudny kontrahent”.

6. Ustalenie kwestii spornych i wspólnych w negocjacjach.

7. Ustalenie satysfakcjonujących oraz alternatywnych rozwiązań.

8. Budowanie trwałych relacji z kontrahentem.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl