Jak sobie radzić z różnymi typami klientów ?

“Jak radzić sobie z różnymi typami Klientów”

 

1. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na większość pytań o efektywne dotarcie do różnorodnych grup Klientów; czyli poznanie metod personalizacji ofert dla określonych grup typologicznych

2. Profil uczestników: Osoby, które w codziennej pracy mają styczność ze sprzedażą bezpośrednią; sprzedawców, handlowców etc.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

 

6. Program szkolenia:

  • identyfikację poszczególnych rodzajów Klienta;
  • podział Klientów ( marzyciel, spacerowicz, wszechwiedzący, etc.) – jak z nimi pracować i nie zwariować;
  • sposoby dostosowania przekazu marketingowego do typu Klienta;
  • odmienne preferencje i kryteria zakupu, zależne od postaw, charakterów i czynników psychologicznych Klienta;
  • indywidualne podejścia i obsługi zgodnej z ich modelem psychologicznym;
  • zasady budowania trwałych relacji z Klientem;
  • wykorzystywanie podstawowej wiedzy psychologicznej do skutecznej realizacji celów sprzedażowych;
  • sposoby unikania niezręczności i błędów w komunikacji z Klientem;
  • obiekcje Klienta – jak przekuć je we własny sukces;
  • ucieczka w ZEN; czyli jak nabierać dystansu do zdarzeń z Klientem;

przypadki i wypadki –  jak analiza własnych doświadczeń może być pomocą w relacjach z różnymi typami Klientów.

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl